Координаталармен берілген есептер 1-сабақ (Геометрия, 8 сынып, IV тоқсан)

Пән: Геометрия
Ұзақ мерзімді жоспар: Жазықтықтағы тікбұрышты координаталар жүйесі
Сабақ тақырыбы: Координаталармен берілген есептер 1-сабақ
Оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме): екі нүктенің арақашықтығын табу, кесіндінің ортасының координаталарын табу формулаларын, центрі (a,b) нүктесі және радиусы r болатын шеңбердің теңдеуін, түзудің теңдеуін қолданып есептер шығарады;
Сабақ мақсаттары: Оқушылар:
-жазықтықтағы екі нүктенің арақашықтығын олардың координаталары арқылы есептейді;
-кесінді ортасының координаталарын анықтайды;
- шеңбердің теңдеуін анықтайды;
- шеңбердің центрін, радиусын табады. ......
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
Толық

Координатта қарапайым тапсырмаларды шешу (Геометрия, 8 сынып, IV тоқсан)

Пән: Геометрия
Ұзақ мерзімді жоспар: Жазықтықтағы тікбұрышты координаталар жүйесі
Сабақ тақырыбы: Координатта қарапайым тапсырмаларды шешу
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме): Координатта қарапайым тапсырмаларды шешу
Сабақ мақсаттары: Оқушы:
• центрі (a,b) нүктесі және радиусы r болатын шеңбердің теңдеуін жазады;
• берілген теңдеуі бойынша шеңберді салады, сондай-ақ оны салу үшін бағдарламалық қамтамасыздандыруды қолдана алады;
• екі нүкте арқылы өтетін түзудің жалпы теңдеуін жаза біледі;......
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
Толық

Қайталау. Жазықтықтағы координаталар әдісі. Координатамен берілген есептер шығару (Геометрия, 8 сынып, IV тоқсан)

Пән: Геометрия
Ұзақ мерзімді жоспары: Жазықтықтағы тікбұрышты координаталар жүйесі
Сабақ тақырыбы: Қайталау. Жазықтықтағы координаталар әдісі. Координатамен берілген есептер шығару.
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме): жазықтықта координаталарымен берілген екі нүктенің арақашықтықтығын есептеу;
кесінді ортасының координаталарын табу;
кесіндіні берілген қатынаста бөлетін нүктенің координаталарын табу;
центрі (a, b), радиусы r болатын шеңбердің теңдеуін
〖(x-a)〗^2+〖(y-b)〗^2=r^2 білу;
берілген теңдеуі бойынша шеңбер салу;
түзудің жалпы теңдеуін және берілген екі нүкте арқылы өтетін түзудің теңдеуін жазу: ax+by+c=0, (х-х_1)/(х_2-х_1 )=(у-у_1)/(у_2-у_1 );
координаталармен берілген қарапайым есептерді шығару
Сабақ мақсаттары: Оқушылар:
жазықтықтағы екі нүктенің арақашықтығын олардың координаталары арқылы есептейді;
кесіндіні берілген қатынаста бөлетін нүктенің координаталарын анықтайды;
центрі (a,b) нүктесі және радиусы r болатын шеңбердің теңдеуін жазады;
берілген теңдеуі бойынша шеңберді салады, сондай-ақ оны салу үшін бағдарламалық қамтамасыздандыруды қолдана алады;
екі нүкте арқылы өтетін түзудің жалпы теңдеуін жаза біледі;
бағдарламалық қамтамасыздандыруды қолданып берілген теңдеулері бойынша түзулерді салады;
екі нүктенің арақашықтығын табу, кесіндінің ортасының координаталарын табу, кесіндіні берілген қатынаста бөлу формулаларын, центрі (a,b) нүктесінде және радиусы r болатын шеңбердің теңдеуін, түзудің теңдеуін қолданып есептер шығарады......
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
Толық

Қайталау. Тікбұрышты үшбұрыштың қабырғалары мен бұрыштары арасындағы қатыстар (Геометрия, 8 сынып, IV тоқсан)

Пән: Геометрия
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Тікбұрышты үшбұрыштың қабырғалары мен бұрыштары арасындағы қатыстар
Сабақтың тақырыбы: Қайталау. Тікбұрышты үшбұрыштың қабырғалары мен бұрыштары арасындағы қатыстар
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме): 8.1.3.2 бұрыштың синусы, косинусы, тангенсі және котангенсінің тікбұрышты үшбұрыштың қабырғалары мен бұрыштарының қатыстары арқылы берілген анықтамаларын білу;
8.1.3.3 Пифагор теоремасын дәлелдеу және қолдану
8.1.3.4 тікбұрышты үшбұрыштың тік бұрышының төбесінен гипотенузасына түсірілген биіктігінің қасиеттерін дәлелдеу және қолдану
Сабақ мақсаттары: Оқушылар:
Пифагор теоремасын меңгереді, тікбұрышты үшбұрыштың сүйір бұрышының синусы, косинусы, тангенсі және котангенсі мәндерін есептер шешуде қолданады.......
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
Толық

Қайталау. Аудандар (Геометрия, 8 сынып, IV тоқсан)

Пән: Геометрия
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Аудан
Сабақтың тақырыбы: Қайталау. Аудандар
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме): көпбұрыш ауданының анықтамасы мен қасиеттерін білу;
параллелограммның, ромбтың ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану;
үшбұрыштың ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану;
трапецияның ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану
Сабақ мақсаттары: Оқушылар:
Көпбұрыш аудандарын есептеу формулалары тақырыптары бойынша білімін тестілеу және жүйелеу; практикалық мәселелерді шешудегі оқушыларға формулаларды қолдану қабілетін нығайту; әртүрлі көпбұрыштардың аудандарын есептеуге қатысты мәселелерді шешу дағдыларын жетілдіру.
......
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
Толық

Координаталармен берілген екі нүктенің арақашықтығы (Геометрия, 8 сынып, IV тоқсан)

Пән: Геометрия
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Жазықтықтағы тікбұрышты координаталар жүйесі
Сабақ тақырыбы: Координаталармен берілген екі нүктенің арақашықтығы
Осы сабақта қолжеткізілетіноқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме): жазықтықтағы екі нүктенің арақашықтығын олардың координаталары арқылы есептейді;
Сабақ мақсаттары: Оқушылар:
- екі нүктенің арақашықтығын фомуланы қорытып шығара алады;
- екі нүкте арақашықтығын табатын формуланы қолдана алады;......
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
Толық

Кесінді ортасының координатасы (Геометрия, 8 сынып, IV тоқсан)

Пән: Геометрия
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Жазықтықтағы тікбұрышты координаталар жүйесі
Сабақ тақырыбы: Кесінді ортасының координатасы
Осы сабақта қолжеткізілетіноқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме): 8.1.3.15 кесінді ортасының координаталарын анықтайды;
Сабақ мақсаттары: Оқушылар:
- кесінді ортасының координаталарын анықтайтын фомуланы қорытып шығара алады;
- кесінді ортасының координаталарын анықтайтын фомуланы қолдана алады;......
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
Толық

Төртбұрыштар (Геометрия, 8 сынып, IV тоқсан)

Пән: Геометрия
Ұзақ мерзімді жоспар тарауы: Көпбұрыштар. Төртбұрыштарды зерттеу
Сабақ тақырыбы: Төртбұрыштар
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары: параллелограмм анықтамасын білу;
параллелограмм қасиеттерін қорытып шығару және қолдану;
параллелограмм белгілерін қорытып шығару және қолдану;
тіктөртбұрыш, ромб, шаршы анықтамаларын білу және олардың қасиеттері мен белгілерін қорытып шығару;
трапеция анықтамаларын, түрлерін және қасиеттерін білу;
трапецияның орта сызығының қасиеттерін дәлелдеу және қолдану.
Сабақ мақсаттары: Оқушылар:
- төртбұрыштың түрлерін біледі және олардың қасиеттерін қорытып шығарады;
- төртбұрыштардың белгілері мен қасиеттерін есеп шығарғанда қолданады.......
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
Толық

Шеңбердің теңдеуі 5-сабақ (Геометрия, 8 сынып, IV тоқсан)

Пән: Геометрия
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Жазықтықтағы тікбұрышты координаталар жүйесі
Сабақ тақырыбы: Шеңбердің теңдеуі 5-сабақ
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме): түзудің жалпы теңдеуін және берілген екі нүкте арқылы өтетін түзудің теңдеуін жазу: ax+by+c=0, (х-х_1)/(х_2-х_1 )=(у-у_1)/(у_2-у_1 );
Сабақ мақсаттары: Оқушылар:
түзудің жалпы теңдеуі және берілген екі нүкте арқылы өтетін түзудің теңдеуін білу және оны есептер шығаруда қолдана алу.......
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
Толық

Шеңбердің теңдеуі 4-сабақ (Геометрия, 8 сынып, IV тоқсан)

Пән: Геометрия
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Жазықтықтағы тікбұрышты координаталар жүйесі
Сабақ тақырыбы: Шеңбердің теңдеуі 4-сабақ
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме): 8.1.3.17 центрі (a, b), радиусы r болатын шеңбердің теңдеуін
〖(x-a)〗^2+〖(y-b)〗^2=r^2 білу;
8.1.3.18 берілген теңдеуі бойынша шеңбер салу
Сабақ мақсаттары: Оқушылар:
центрі (a,b) нүктесі және радиусы r болатын шеңбердің теңдеуі 〖(x-a)〗^2+〖(y-b)〗^2=r^2 түрінде болатынын түсінеді;
берілген теңдеуі бойынша шеңберді салуды және шеңбердің центрі мен радиусын анықтауды үйренеді.......
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
Толық
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз.
Жақсы