Полимеразды тізбекті реакциясын түсіну және қолдану (Биология, 10 сынып, IV тоқсан)

Пән: Биология
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Биотехнология
Сабақтың тақырыбы: Полимеразды тізбекті реакциясын түсіну және қолдану
Осы сабақ арқылы жүзеге асырылатын оқу мақсаттары: 10.4.3.2 – Бөлім
Полимеразды тізбекті реакцияның таксономия, медицина және криминалистика да қолданылу маңыздылығын білу.
Сабақтың мақсаты: Оқушылар орындай алады:
• ДНҚ болатын полимеразды тізбекті реакциясына түсініктеме беру
• ПТР процессінің циклдық сипатын түсініп, негізгі кезеңдерді және ферменттердің қатысуын атайды .
• Кәзіргі таңдағы және жойылып кеткен организмдердің филогенетикалық таксономиясын, генетикалық жағдайларды, медициналық диагностикалауды және қылмыстық тергеудегі (криминалистикада) анықталған генетикалық дәлелдердің шамалы мөлшерін күшейтуге қолданудағы практикалық қосымшаларын сипаттай алады.....
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
Толық

Механорецепторлардың түрлері. Панини денешігі негізінде механорецепторлардың тіркенгішке сәйкес өзгеруін сипаттау (Биология, 10 сынып, IV тоқсан)

Пән: Биология
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Қозғалыс
Сабақтың тақырыбы: Механорецепторлардың түрлері. Панини денешігі негізінде механорецепторлардың тіркенгішке сәйкес өзгеруін сипаттау
Осы сабақ арқылы жүзеге асырылатын оқу мақсаттары: Механорецепторлардың тіркенгішке сәйкес өзгеруін сипаттау
Сабақтың мақсаты : -механорецепторлардың түрлерін сипаттайды;
-механорецепторлардың тіркенгішке реакциясын сипаттайды;....
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
Толық

Механорецепторлардың түрлері. Рецепторлардың тітіркендіргіштің өзгеруіне жауап беру реакциясы (Биология, 10 сынып, IV тоқсан)

Пән: Биология
Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімі: Қозғалыс
Сабақ тақырыбы: Механорецепторлардың түрлері. Рецепторлардың тітіркендіргіштің өзгеруіне жауап беру реакциясы (Пачини түйіршігі мысал ретінде )
Осы сабақарқылы жүзеге асырылатын оқу мақсаттары: Механорецепторлардың тітіркендіргіштің өзгеруіне жауап беру реакциясын Пачини түйіршігі мысал ретінде сипаттау
Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар үйренеді: Механорецепторлардың тітіркендіргіштің өзгеруіне жауап беру реакциясын Пачини түйіршігі мысал ретінде сипаттайды .
Көптеген оқушылар үйренеді: Механорецепторлардың тітіркендіргіштің өзгеруіне жауап беру реакциясын анықтай алады.
Кейбір оқушылар үйренеді: Механорецепторлардың тітіркендіргіштің өзгеруіне жауап беру реакциясын Пачини түйіршігі мысал ретінде түсіндіре алады.....
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
Толық

Механорецепторлардың түрлері (Биология, 10 сынып, IV тоқсан)

Пән: Биология
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Координация және реттеу
Сабақтың тақырыбы: Механорецепторлардың түрлері
Оқу мақсаттары: 10.1.7.3 Механорецепторлардың тітіркендіргіштің жауап беру реакциясын сипаттау
Сабақтың мақсаты: -Механорецепторлар не екенін білеу
-Механорецепторлардың түрлерімен ажырата алу-.
- -Механорецепторлардың тітіркендіргіштің өзгеруіне жауап беру реакциясын Пачини түйіршігі мысал ретінде түсіндіре алады....
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
Толық

Механорецепторлардың тітіркендіргіштің өзгерісіне жауабы (Биология, 10 сынып, IV тоқсан)

Пән: Биология
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Координация және реттеу
Сабақ тақырыбы: Механорецепторлардың тітіркендіргіштің өзгерісіне жауабы
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме): 10.1.7.3 механорецепторлардың тітіркендіргіштің өзгерісіне жауап беруін (Пачини денешігі) сипаттау
Сабақ мақсаттары: Механорецепторлардың тітіркендіргіштің өзгерісіне жауап беруі (Пачини денешігі) сипаттау....
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
Толық

Холинергиялық синапстың құрылысы мен қызметі (Биология, 10 сынып, IV тоқсан)

Пән: Биология
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Координация және реттелу
Сабақ тақырыбы: Холинергиялық синапстың құрылысы мен қызметі.
Осы сабақ арқылы жүзеге асырылатын оқу мақсаттары: Оқушылар орындай алады:
1. Холинергиялық синапстың құрылысын түсінеді.
2. Холинергиялық синапстың қызметінің бірізділігін сипаттай алады.
3. Кальций каналадырының, натрий каналдарының қызметттерін және олрадың жұмыс жасау принциаптерін талдай алады.
Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар орындай алады:
Холинергиялық синапстың құрылысын біледі және қызметін түсінеді.
Оқушылардың көбі орындай алады:
Холинергиялық синапстың жұмыс жасау принципін және бірізділігін дұрыс сипаттайды.
Кейбір оқушылар орындай алады:
Логикалық тапсырмаларды немесе күрделілігі жоғары болатын тапсырмаларды /олимпиадалық деңгейде/ орындай алады және оларды басқа оқушыларға түсіндірі бере алады.....
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
Толық

Жүректің өткізгіш жүйесі (Биология, 10 сынып, IV тоқсан)

Пән: Биология
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Биомедицина және биоинформатика. Мектеп:
Сабақ тақырыбы: Жүректің өткізгіш жүйесі.
Осы сабақ арқылы жүзеге асырылатын оқу мақсаттары: • Осы бөлімде оқушылар электрокардиографияның және электроэнцефалографияның мәнін түсінеді.
Сабақтың мақсаты: Электрокардиографияның және электроэнцефалографияның мәнін түсіндіру....
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
Толық

Электрокардиографиямен зерттелетін жүректегі электрлік үрдістер (Биология, 10 сынып, IV тоқсан)

Пән: Биология
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Биомедицина және биоинформатика.
Сабақ тақырыбы: Электрокардиографиямен зерттелетін жүректегі электрлік үрдістер.
Осы сабақ арқылы жүзеге асырылатын оқу мақсаттары: • Осы бөлімде оқушылар электрокардиографияның және электроэнцефалографияның мәнін түсінеді.
Сабақтың мақсаты: Жүректегі электрлі үрдістерді зерттеу....
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
Толық

Электроэнцефалография (Биология, 10 сынып, IV тоқсан)

Пән: Биология
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Биомедицина және биоинформатика. Мектеп:
Сабақ тақырыбы: Электроэнцефалография.
Осы сабақ арқылы жүзеге асырылатын оқу мақсаттары: • Осы бөлімде оқушылар электрокардиографияның және электроэнцефалографияның мәнін түсінеді.
Сабақтың мақсаты: Электрокардиографияның және электроэнцефалографияның мәнін түсіндіру....
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
Толық

Жердегі тіршіліктің пайда болу кезеңдері (Биология, 9 сынып, IV тоқсан)

Пән: Биология
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Эволюциялық даму
Сабақ тақырыбы: Жердегі тіршіліктің пайда болу кезеңдері
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме): 9.2.5.7 Жердегі тіршіліктің дамуының негізгі кезеңдерін оқып білу
Сабақ мақсаттары: Барлығы:
-Жердегі тіршіліктің дамуының негізгі кезеңдерін атау және оларға сипаттама беру;
Көпшілігі:
-геохронологиялық шкаласын құру
Кейбіреулері:
- кезеңдерінің ауысу себептерін талдау....
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
Толық
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз.
Жақсы