Кембридж әдісі бойынша өтілген сабақтың қысқа мерзімді жоспары

Қала (аудан) Атырау
Мектебі №36 орта мектеп
Аты-жөні Бастауыш сынып мұғалімі
Мугалимова Айкерим АманжановнаКембридж әдісі бойынша өтілген сабақтың қысқа мерзімді жоспары
1.Қ.Жұмағалиев туған өлкем (4сынып)
2. А.Байтұрсынов Аққу, шортан һәм шаян (4 сынып)
3. М.Мақатаев Сүйемін, өскен Отаным (4 сынып)

Сабақтың тақырыбы Қ. Жұмағалиев «Туған өлкем».
Сабақтың жалпы мақсаты «Туған өлкем» өлеңі арқылы оқушыларға туған жеріміздің құндылығы мен қасиеті, мәні мен маңызы туралы түсінік беру. Өлеңдегі негізгі ойды, идеяны ұғындыру.
Әдіс-тәсілдер «Ашық-жабық» сұрақтар, «Миға шабуыл», «Кезектескен интервью» , «Жүреміз, ойланамыз” әдісі, топтық.....
Сабақ жоспары
Толық

Кембридж бағдарламасы бойынша неміс тілі сабағын өткізу жолдары

Қазіргі кезеңде Республикамызда білім берудің жаңа жүйесі жасалып, Қазақстандық білім беру жүйесі әлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағыт алуда. Мемлекеттік білім стандарт деңгейінде оқыту үрдісін ұйымдастыру жаңа педагогикалық технологияларды ендіруді міндеттеп отыр. Жаңа педагогикалық технология мақсаты – оқытуды ізгілендіруі, яғни оқу құралдары оқушылардың өздігінен танымдық іс-әрекетін жүргізе алатындай болуы керек. Оларды неміс тілін оқытуда тиімді етіп пайдалану ұстаз білімділігіне байланысты. Неміс тіліне үйрену өте күрделі және жеке үдеріс. Бұл жолда адам көп еңбектеніп маңдай терін төксе ғана қандай да бір жетістікке жетеді. Әрине, оқушының тілдік дағдыларды меңгеру сапасы мұғалімнің біліктілігіне тікелей байланысты. Ал Кембридж бағдарламасы ұстаздардың кәсіби біліміндегі жаңашылдықты талап етеді. Мұғалімнің күнделікті өткізетін сабағы қазіргі заман талабына сай әр қилы өзгеріске ұшырап отыруы тиіс. Сабақтың қызықты әрі тартымды өтуі ұстаздың шеберлігіне байланысты егер де неміс тілі мұғалімі оқушының қызығушылығын арттыра алмаса берген грамматикалық білім еш нәтиже бермейді. Жаңа технологияның басты мақсаты оқушылар арасында ынтымақтастық атмосферасын туғызу, баланы оқыта отырып үйрету ойындарын пайдалану оның еркіндігін, белсенділігін дамыту, өз бетінше және топпен жұмыс жасауға, өз бетінше шешім қабылдауға дағдыландыру. Жаңа технология түрлерін неміс тілі пәнінің сабақтарында пайдалану, оқушының тілдік қабілетінің дамуына, алған грамматикалық білімінің негізінде неміс тілінде сөйлей білу дағдыларының қалыптасуына әкеледі. Жаңа технологияны қолдану мына кезеңдерде іске асады: І кезең: оқып-үйрену (неміс тілінің грамматикасымен, сөздік қоры және оқылым дағдыларымен танысу); ІІ кезең: меңгеру (оқушылардың алған тілдік білімдерін есте сақтап, өзгелерге түсіндіріп бере алу қабілеті); ІІІ кезең: өмірге ендіру (балалардың неміс тілінде сөйлеп, өз ойын жеткізе алуы); IV кезең: дамыту (оқушылардың қосымша ізденіп, өздерінің неміс тілін меңгеру деңгейін жоғарылатуға күш салуы). Меңгерудің әр кезеңдегі деңгейіне өтіп отырған сайын ынта, мотив, белсенділік, білік пен дағды да өсіп отырады. Ендеше неміс тілін оқытудағы жаңа технологиялар жүйесін оқу процесіне енгізу – білім сапасын қажетті деңгейде қамтамасыз етуге оны көтеруге, тіпті басқаруды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. .....
Әңгімелер
Толық

Кембридж бағдарламасының тәжірибелік тізбектелген сабақтар топтамасына "Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау" модулі қалай және неге енгізілгені туралы

Сыныптағы бағалау тек қана техникалық тәсіл емес. Мұғалімдер жазбаша немесе ауызша
түрде баға қою жолымен бағалайды. Олар қолданатын кез-келген нысанның артында объективті
немесе жеткілікті дәрежеде объективті емес нормалар мен стандарттар ғана емес, сондай-ақ
баланың дамуы, оқуы және ынтаса туралы түсінік, сонымен қатар өзін-өзі бағалау, қабілеттілік
және күш-жігер сияқты ұғымдарға.......
Баяндамалар
Толық

Кембридж бағдарламасы бойынша тiзбектелген тәжірибелік сaбaқтaр топтaмaсынaн aлынғaн бiр сaбaғым туралы

Қaзaқстaн Республикaсының Президентi Н. Ә. Нaзaрбaев өз Жолдaуындa
aйтқaндaй: «Болaшaқтa өркениеттi дaмығaн елдердiң қaтaрынa ену үшiн зaмaн тaлaбынa
сaй бiлiм қaжет. Қaзaқстaнды дaмығaн 50 елдiң қaтaрынa жеткiзетiн, терезесiн тең ететiн -
бiлiм». Сондықтaн, қaзiргi дaму кезеңi бiлiм беру жүйесiнiң aлдындa оқыту үрдiсiнiң
технологиялaндыру мәселесiн қойып отыр. Оқытудың әртүрлi технологиялaры
сaрaптaлып, жaңaшыл педaгогтaрдың iс – тәжiрибесi зерттелiп, мектеп өмiрiне енуде.
Мектеп – үйрететiн ортa, оның.......
Баяндамалар
Толық

Использование новых информационных технологий на уроках математики

Наше время – это время перемен. Общество заинтересовано в людях высокого
профессионального уровня и деловых качеств, способных принимать нестандартные
решения, умеющие творчески мыслить. Правительство нашей страны в лице президента
Н.А.Назарбаева указало, что одним из приоритетов развития Республики Казахстан является
образование, причём качественное.......
Баяндамалар
Толық

Кембридж бағдарламасы бойынша өзімнің іс – тәжірибемде өзгерістер енгізу туралы ойлар

Осы бағдарлама біздің елдің мұғалімдеріне оқушыларға деген көзқарасын өзгертіп ,
педагогикалық тәжірибесін жетілдіреді және әртүрлі әдіс-тәсілдерді жаңаша қолдана
білуге көмектеседі. Сондықтан білім беру мен оқытудың қазіргі заманғы әдістері
мұғалімнің күнделікті тәжірибесі және кәсіби мәнмәтінмен өзара байланыста
қарастырылады. Алайда, осы жеті.......
Баяндамалар
Толық

Жаңа заман талабы – Кембридж тәсілімен оқыту мен оқудағы өзгерісім туралы

Жылдар өте заман да, қоғам да, адам да өзгереді. Соған сәйкес ғылым да жаңа
жаңалықтарымен толығады. Бұл табиғи заңдылық. «Мен қалай өзгердім? Менің
оқушыларым қалай өзгерді?» - деген сауалдарға ой жүгіртсем, кешегі күндері осы
Кембридж бағдарламасына келген кезім еріксіз ойға оралады.
Үміт, қорқыныш, қызығушылық.....
Баяндамалар
Толық

Кембридж бағдарламасынан түсінік

Осы бағдарлама аясында қарастырылып отырған сыни ойлаудың алуан түрлі әдіс-тәсілдері мұғалімнің сыни ойлау тұрғысынан шеберлігін ұштауға және оқушының танымдық, сонымен қатар танымды тану қабілеті дами түседі.Оқытуға деген жаңа көзқарас, адамдардың қалай оқитынына бағытталған әлеуметтік психология,аффективті теория,когнитивті психология(Нұсқаулық, 16 бет) педагог қызметкерлердің білім беруде мүлдем жаңа оқыту жолдарын қолдануға кең мүмкіндік береді. Курстың бағдарламасы оқытудың түсінігін қалыптастыруға, мұғалімнің тәжірибесін дамытуға, «ойлау туралы ойлануға»бағытталған.......
Баяндамалар
Толық

Кембридж бағдарламасымен «оқыту үшін бағалау мен оқытуды бағалау» модулі бойынша

Білім беру жүйесінде бағалау үдерісі көп жағдайда оқушыларды жетістіктерін есепке алу үшін сырттай қойылатыны мәлім. Өз тәжірбемде баға білім алушылардың тоқсандық және жылдық сапа мен үлгерім деңгейіншартты түрде есепке алатын , салыстырмалы түрде қойылатын көрсеткіш ретінде қалыптасты.
Мектептегі оқытудың нәтежелері ,әрбір оқушының оқудағы күтілетін нәтижеге қол жеткізудегі табыстары, оның оқуға қатынасы мен тұлғаның тұтас даму динамикасы жан-жақты және әділ бағалауды талап.......
Баяндамалар
Толық

Бастауыш сыныптарда Кембридж тәсілімен оқытудың тиімділігі туралы

"Мен еш уақытта өз оқушыларыма еш нәрсе үйретпеймін, тек қана олардың оқуы үшін жағдай жасаймын"Альберт Эйнштейн айтып кеткендей ,қазіргі заман талабы сындарлы оқыту болып табылады. Жаңа техналогияны меңгере отырып,сабаққа жаңа өзгерістер еңгізуге тырыстым.Күнделікті жоспарымды жеті модулге сүйене отырып жасадым.Ұстаз міндеті зор, тәрбиелі, сыни тұрғыдан ойлай алатын,қиындықты жеңе білетін оқушы етіп тәрбиелеу. Мұғалім қашанда.......
Баяндамалар
Толық
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз. Cookie файл деген не?
Жақсы