алу
👈 қаріп өлшемі 👉
қосу

Отын энергиясы, отынның жануының меншікті жылуы. Физика, 8 сынып, сабақ жоспары.


Ұзақмерзімдіжоспарбөлімі:

8.1B Жылу энергиясы.

Мектеп:Қызылордақ. Назарбаев Зияткерлік Мектебі

Күні:

Мұғалімнің аты-жөні:

Сынып:

Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны:

Мұғалімніңкәсіби даму мақсаты

Физика сабағында оқушылардың құрылымдық тапсырмаларды орындау барысында өз білімдерін қолдану дағыдыларын дамыту

Сабақтақырыбы

Отын энергиясы, отынның жануының меншікті жылуы;

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме)

8.3.2.5 - отынның жануы кезінде бөлінетін жылу мөлшерінің формуласын есептер шығаруда қолдану;

 Сабақ

 мақсаттары

Барлықоқушыларбілуітиіс:отынның жану реакциясын біледі, отынның түрлерін ажыратады, отынның жану жылуының және меншікті жану жылуын есептеу формуласын іледі;

Оқушылардың көпшілігі орындай алады:отынның жану жылуын есептеу формуласын қолданады, есептер шығаруда қолданады;

Кейбір оқушылар орындай алады:отынның пайдасы мен зияны туралы айтады.

 Бағалау

 критерийлері

берілген тақырып бойынша дұрыс деректер жинады;

• дұрыс талдау жасап, дұрыс түсіндірді.

 Тілдікмақсаттар

 

Оқушыларорындайды…

Ауызша немесе жазбаша жылу энергиясын берудің түрлерін сипаттау

Негізгі терминдер мен сөйлемдер:

Жылу энергиясы

Тепловая энергия

Heat energy

Жылулық тепе-теңдік

Тепловое равновесие

Thermal equilibrium

Температура

Температура

Temperature

Жылулық тепе-теңдіктің температурасы

Температура теплового равновесия

Temperature in the thermal equilibrium

Эрленмейер колбасы

КолбаЭрленмейера

Erlenmeyer flask

Сабақта сұхбат/хат үшін қолданылатын тіл:

Сонымен қатар, тәжірибе барысында қатты денелердің, сұйықтардың және газдардың бөлшектерінің қозғалысы әртүрлі болатынын және бөлшектердің қозғалысы ауырлық күшіне тәуелді емес екенін анықтадық.

 Құндылықтарды

 дарыту

 

 

Қоғамдық қатынасКомандалық жұмысты ұйымдастыру және командалық жұмыстарды жоспарлау қажеттілігі оқушылардың достық қарым-қатынастарын және олардың бірлескен оқу ортасында жұмыс істеу үшін коммуникативтік қасиеттерін қамтамасыз етеді: бірлескен жұмыста басқа студенттермен әлеуметтік, мәдени, этикалық және интерактивті дағдыларды дамыту. Студенттерге өз бетінше, жұппен және топпен жұмыс істеу қабілетін дамыту; жолдастардың пікірін құрметтеу; білім көздерін өз бетімен іздестіру қабілеті.«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясыБалалардың академиялық білімге деген қызығушылығын қалыптастыру, өмір бойы Отанымыздың игілігі үшін оқыту. Сабақтың элементтері өзін-өзі тәрбиелеуге, өзін-өзі тануға, студенттер арасында сыни ойлауды дамытуға және білім берудегі үш тілдік саясатты іске асыруға бағытталған.Сабақтың моральдық әсері мыналарды қамтиды: оқуға деген жауапкершілікті сезіну; басқаларға құрметпен қарау; білім беру және танымдық қызметті ойдағыдай жүзеге асыру үшін түрлі көздерден ақпаратты қабылдау және пайдалану дағдыларын және қабілеттерін дамыту; оқушыларға мектептің меншігіне мұқият қарауға мүмкіндік беру; өз іс-әрекетін жоспарлау дағдылары мен дағдыларын қалыптастыруға және өз іс-әрекеттерін басқаруға қабілетті болу керек.

 Пәнаралық

 байланыстар

Математика, сызу, физика тарихы, қазақ тілі мен әдебиеті, орыс тілі, ағылшын тілі пәндерімен байланысты. Сабақ үстінде сөйлеу кезінде, сабақ мазмұнын баяндағанда тілідік пәндер арқылы іске асады, сауатты сөйлеулеріне көңіл бөлу.

 АКТ қолдану

  дағдылары

Презентация арқылыжәнебейнекөрініскөсетуарқылыоқушыларбілімінарттыру, түсінігінқалыптастыру.

Бастапқы білім

Энергияныңберілутүрлерінескетүсіру. (6-сынып)

Ұлғаю дегеніміз не екенін білу.(6-сынып)

Ғимараттарды жылудан оқшаулау принциптерін еске түсіру. (6-сынып)

Сабақбарысы

Сабақтыңжоспарланғанкезеңдері

Сабақтағыжоспарланғаніс-әрекет

Ресурстар

Сабақтың басы

0-15 мин

15-25 мин

  • Ұйымдастыру кезеңі.
  • Үй тапсырмасын тексеру.
  • Жұптық жұмыс. Шағын жобалар қорғау
  • Wordgraph.

Жылу мөлшері

Меншікті жылу сыйымдылығы

Мкт-ның 1-ші қағидасы

Мкт-ның 2-ші қағидасы

Мкт-ның 3-ші қағидасы

Дж/кг·0С

Броундық қозғалыстағы ұсақ бөлшектердің қозғалысы

Броундық қозғалыстағы орташа бөлшектердің қозғалысы

Броундық қозғалыстағы ірі бөлшектердің қозғалысы

(W) Сыныппен жұмыс. Оқушы заттары арқылы топқа бөлу.

Сабақтың ортасы

25-35 мин

35-45 мин

45-60 мин

60-75 мин

(W) Cыныппен жұмыс.

Бейне көрсетілім. Бейне көрсетілімді талдау.

Мұғалім түсіндрмесі.

Отынның жануы, түрлері.

Жану жылуы.

Отынның қолданылу салалары.

(G) Топтық жұмыс. Отын жанған кездегі бөлініп шыққан жылу мөлшерін есептеуге есептер шығару.

(W) Cыныппен жұмыс.

Топтық жұмысты критерийлер бойынша тексеру, бағалау.

(G) Жұптық жұмыс.

Отын жанған кездегі бөлініп шыққан жылу мөлшерін есептеуге графиктік есептер шығару

(W) Сыныппен жұмыс.

Жұптық жұмысты жұптар арасында тексеру, бағалау.

(I)Жеке жұмыс.

Q=qm формуласын пайдаланып сандық есептер шығару.

http://www.bilimmedia.kz/ru/#lesson=11089

Bilimland- молекулалық физика- термодинамика-жылу көздері (1-4 слайд)

галилео отынның жануы:

https://www.youtube.com/watch?v=NLYp9HbB8Nw

https://www.youtube.com/watch?v=mAtvGVSAMyI

Gas Properties - Gas, Pressure, Volume – PhET

Сабақтыңсоңы

75-78

78-80

Кері байланыс.

1. Сабақ үстінде мен ... жұмыс істедім (белсенді, белсенді емес)

2. Мен сабақтағы жұмысыма... (разымын, разы емеспін)

3.Мен сабақта ... (шаршадым, шаршаған емеспін)

4.Сабақ мен үшін ... болып көрінді (қысқа, ұзақ)

5. Менің көңіл-күйім ... (жақсарды, нашарлады)

6. Сабақта берілген тапсырмалар мен үшін ... (жеңіл, қиын)

Үйге тапсырма:

§11. Отынның энергиясы. Отынның меншікті жану жылуы.

Жеке жұмыс.Байқоңыр ұшу аймағынан ұшқан ғарыш кемелері қандай отын түрлерін пайдаланылатынын зерттеңіз.

Физика 8 сынып оқулығы.

Саралау – оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларғақандайміндетқоюдыжоспарлапотырсыз?

Бағалау – оқушылардыңматериалдымеңгерудеңгейінқалайтексерудіжоспарлайсыз?

Денсаулықжәнеқауіпсіздіктехникасыныңсақталуы

Саралауіріктелгентапсырмалар, нақтыбіроқушыданкүтілетіннәтижелер, оқушығадербесқолдаукөрсету, оқуматериалдары мен ресурстарыноқушылардыңжекеқабілеттерінесепке ала отырыпіріктеу (Гарднердіңжиындықзияттеориясы) түріндеболуымүмкін.

Саралаууақыттыұтымдыпайдаланудыесепке ала отырып, сабақтыңкез-келгенкезеңіндеқолданылаалады

Бұлбөлімдеоқушылардыңсабақбарысындаүйренгенінбағалауүшінқолданатынәдіс-тәсілдеріңіздіжазасыз

Денсаулықсақтаутехнологиялары.

Сергітусәттері мен белсендііс-әрекеттүрлері.

Осы сабақтақолданылатынҚауіпсіздіктехникасыережелерініңтармақтары

Сабақбойынша рефлексия

Сабақмақсаттары/оқумақсаттарыдұрысқойылғанба? Оқушылардыңбарлығы ОМ қолжеткіздіме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақтасаралаудұрысжүргізілдіме?

Сабақтыңуақыттықкезеңдерісақталдыма?

Сабақжоспарынанқандайауытқуларболды, неліктен?

Бұлбөлімдісабақтуралыөзпікіріңіздібілдіруүшінпайдаланыңыз. Өзсабағыңызтуралысолжақбағандаберілгенсұрақтарғажауапберіңіз.

Жалпыбаға

Сабақтыңжақсыөткенекіаспектісі (оқытутуралы да, оқутуралы да ойланыңыз)?

1:

2:

Сабақтыжақсартуға не ықпалетеалады (оқытутуралы да, оқутуралы да ойланыңыз)?

1:

2:

Сабақбарысындасыныптуралынемесежекелегеноқушылардыңжетістік/қиындықтарытуралыненібілдім, келесісабақтарда неге көңілбөлуқажет?


Құрметті оқырман! Файлдарды күтпестен жүктеу үшін біздің сайтта тіркелуге кеңес береміз! Тіркелгеннен кейін сіз біздің сайттан файлдарды жүктеп қана қоймай, сайтқа ақпарат қоса аласыз! Сайтқа қосылыңыз, өкінбейсіз! Тіркелу
Толық нұсқасын 30 секундтан кейін жүктей аласыз!!!


Кейінірек оқу үшін сақтап қойыңыз:

Қарап көріңіз 👇Жаңалықтар:
» Оқу-ағарту бірінші вице-министрі: ЖАЗҒЫ КАНИКУЛ 90 КҮНГЕ СОЗЫЛАДЫ 29.05.2023
» Шетелге шығу турларының құны бір жыл ішінде қалай өзгерді ? 19.05.2023
» Соңғы қоңырау 2023 жылы қашан болады ? 15.05.2023

Пікір жазуКелесі мақала, жүктелуде...
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз. Cookie файл деген не?
Жақсы