Өлең: Қасым Аманжолов (Алматы)

Өлең: Қасым Аманжолов (Алматы)

Жақсы екен ғой Алматым,
Алтын үйек астанам.
Осы екен ғой жаннатың
Атам қазақ аңсаған.
Келдім сені сағынып,
Алтын ұям - Алматым.
Кең көшеңде басар нық
Мен бір ақын солдатың.
От пен темір сайысқан
Келдім майдан төрінен.......
Читать в полной версии ➜

Өлең: Қасым Аманжолов (Муссолини)

Өлең: Қасым Аманжолов (Муссолини)

Қайда ғана қарама — Газет біткен
Муссолини атымен
Толып кеткен.
Ноқатына ноқатын
Дәл келтіріп,
Сызығымен сызығын
Қиыстырып,—
Көрмегенге көрсетіп
Түр - келбетін,
Муссолини салайын
Мен суретін.......
Читать в полной версии ➜

Өлең: Қасым Аманжолов (Марш)

Өлең: Қасым Аманжолов (Марш)

Шықты еліріп
Сұм буржуйлар.
Қолын созып
Аспан-көкке,
Жинал, жолдас,
Пролетарлар,
Отырыңдар
Самолетке?
Шегін кері, жаулар арсыз!
Жұмысшы мен шаруалардың,
Елі ұшырған сұңқарлармыз!
Атты әскерлер өтпес жерден,
Табан тимес,
Қиын белден,
Қуған талай
Жау құзғыным,
Ер канатты
Туғызды ұлын.......
Читать в полной версии ➜

Өлең: Қасым Аманжолов (Мәжілісқорлар)

Өлең: Қасым Аманжолов (Мәжілісқорлар)

Түн ауысып,
Таңға айналса болды тек,
Күнде көрем:
Жөңкілген жұрт лек телек,—
Басқармаға,
Комитетке,
Полит пенен Просветке
Ағылған жұрт қызметке.
Кеңсесіне кірісімен қызметкер,—
Жауды жаңбыр — жауды қағаз бір нөсер,......
Читать в полной версии ➜

Өлең: Қасым Аманжолов (Бөріктен без)

Өлең: Қасым Аманжолов (Бөріктен без)

Әй, ақымақ
Есер ерлік:
Жаудың бәрін
Сорлы көрдік.
Лақтырсам тек
Папақ, бөрік,
Жау сұлатып
Салам, дедік.
Қорық
Орыстың
Бұл сөзінен:
Фуражкаға
Сене көрме.
Ол сөзге ерсең
Қабырғаңды
Қаусатар жау
Талай жерде.........
Читать в полной версии ➜

Өлең: Қасым Аманжолов (Аламыз жаңа винтовка)

Өлең: Қасым Аманжолов (Аламыз жаңа винтовка)

Аламыз жаңа винтовка,
Жалаулар тағып штыкке!
Даярлар мерген кружокқа
Барамыз әнмен біз тіке. Бір!
Екі!
Қатарға!
Отряд,
Бас алға!
Бораса соғыс бір кезде
Келсе тағы түнеріп.......
Читать в полной версии ➜

Өлең: Қасым Аманжолов (Ұқсас ұрандар)

Өлең: Қасым Аманжолов (Ұқсас ұрандар)

Жауынгерлік өтті он жыл.
Өшкен жоқ әлі жау үні,
Мүмкін тағы
Жақында,
Жорықты күндер керуені
Шаңдатар
Қырды, жондарды —
Жауынгерлік
Жолдарды.
Дайындалып
Жаулар тұр,
Қырғын соғыс......
Читать в полной версии ➜

Өлең: Қасым Аманжолов (Саша)

Өлең: Қасым Аманжолов (Саша)

Бейітінде баласының зарлағандай ана байғұс,
Мұңлы дала аспанында күрсінеді балшықшы құс.
Естіледі егіншінің әлдеқайда салған әні,
Ұзақ әуен жүрек тербеп, қиялыңа жалғанады.
Қарағай мен терек толы аралайсың орман ішін.........
Читать в полной версии ➜

Өлең: Қасым Аманжолов (Ақын өлімі туралы аңыз)

Өлең: Қасым Аманжолов (Ақын өлімі туралы аңыз)

Майдан етіп дүние төрін,
Темір, болат қақтап отқа,
Жекпе-жек кеп өмір, өлім,
Соққыласып жатқан жоқ па?
Арқалап сол майдан жүгін,
Қырғын соғыс ортасында,
Жүрді ұлан. Кекті зілін......
Читать в полной версии ➜

Өлең: Қасым Аманжолов (Бесік жыры)

Өлең: Қасым Аманжолов (Бесік жыры)

Әлди, әлди, әлпешім!
Ұйықта деймін, ұйықтайсың.
«Мә-мә» берсем қайтесің,
Ұйықта десем, ұқпайсың.
Жоқсың бүгін көз ілген,
Көп ісімнен бөгедің.
Жаудыраған көзіңнен!..
Ұйықтай қойшы, бөбегім.
Әлди,әлди, әлди-ді,
Әлди біздің қалғиды.......
Читать в полной версии ➜

Өлең: Қасым Аманжолов (Қазақстан)

Өлең: Қасым Аманжолов (Қазақстан)

Елу жаста елім бар деп айта алмай,
Кетпес естен күйінгенің, мұңлы Абай.
Елім бар деп айтатын бір туды күн,
Елім бар деп шырқатайын мен бүгін,
Қойсын енді Қорқыт күйін сарнамай.
Атам Абай, арманыңа бер тыным,
Сен таппасаң, біздер таптық жер тыңын.
«Гүлжазира», «Жерұйықтан» кем бе екен......
Читать в полной версии ➜

Өлең: Қасым Аманжолов (Отан)

Өлең: Қасым Аманжолов (Отан)

Сүюім Отанымды таңғаларлық!
Шамам жоқ оны өзгертіп жеңе аларлық.
Не оның, қанмен сатып алған даңқы,
Сүйенген өр сенімге тыныштық салты,
Не бағзы заманның өсиеттері
Тербетіп, қиялым бір селт етпеді...
Сүйемін — неге сүйем?
Өзім білмен.......
Читать в полной версии ➜

Өлең: Қасым Аманжолов (Біздің дастан)

Өлең: Қасым Аманжолов (Біздің дастан)

Сонау кез...
Мұрша болмай ойлануға,
Шыққалы жатыр едім қой бағуға,
Ленин кеп алыстағы аулымызға
Ап кетті көппен бірге мені оқуға.
Сұр бейіт,
Әкем жатқан бір төмпешік,
Алыстап қала берді, оттай өшіп.......
Читать в полной версии ➜

Өлең: Қасым Аманжолов (Құпия қыз)

Өлең: Қасым Аманжолов (Құпия қыз)

— Мынау қыз, елден ерек, келді қайдан?
Біле алмай кім екенін, болдым хайран.
Құпия осы қызда бір сыр бар-ау?
Орнаған жүрегіне кішкентайдан.
Кейпінде кейістіктің көлеңкесі,
Сықылды өмірінде көп мұңайған.......
Читать в полной версии ➜

Өлең: Қасым Аманжолов (Тамара)

Өлең: Қасым Аманжолов (Тамара)

Дарьялдың тар қуысы түнек жұтқан,
Ең түбін үңгіп Терек алабұртқан;
Бір ескі бар мұнара сол арада
Үстінде қара жартас қарауытқан.
Әрі тар, әрі биік бүл мұнара.
Тамара патша ханым тұрған дара.
Ғажайып сұлу бопты періштедей......
Читать в полной версии ➜

Өлең: Қасым Аманжолов (Теректің сыйлықтары)

Өлең: Қасым Аманжолов (Теректің сыйлықтары)

Тауды да, тасты жентектеп,
Дуылдап ұлып, өкіріп,
Долдана жылап өр тентек,
Ағады Терек жөңкіліп.
Далаға құлап, далиып,
Момынси қапты қуланып;
Каспийге қарап, бас иіп,
Еркелей қапты, тура ағып;
«Кәрия теңіз, мен келдім,......
Читать в полной версии ➜