Комбинаторика формулаларын қолданып, есептер шығару 3-сабақ (Алгебра, 9 сынып, I тоқсан)

Пән: Алгебра
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Комбинаторика элементтері
Сабақтың тақырыбы: Комбинаторика формулаларын қолданып, есептер шығару 3-сабақ
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме): 9.3.1.5 қайталанбайтын орналастыру, алмастыру және теру сандарын есептеу үшін комбинаторика формулаларын қолдана отырып есептер шығару;
Сабақ мақсаттары: Комбинаторика формулаларын қолданып есептер шығару дағдыларын қалыптастыру, алған білімдерін жинақтап бекіту.........
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
Толық

Комбинаторика формулаларын қолданып, есептер шығару 1-сабақ (Алгебра, 9 сынып, I тоқсан)

Пән: Алгебра
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Комбинаторика элементтері
Сабақтың тақырыбы: Комбинаторика формулаларын қолданып, есептер шығару 1-сабақ
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме): 9.3.1.5 қайталанбайтын орналастыру, алмастыру және теру сандарын есептеу үшін комбинаторика формулаларын қолдана отырып, есептер шығару;
Сабақ мақсаттары: Оқушылардың:
Мүмкін тәсілдер санын жүйелі түрде есептеу арқылы комбинаторикалық есептерді шешу дағдылары мен қабілеттерін қалыптастыру..........
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
Толық

Көпмүшелер. Қысқаша көбейту формулалар. (Алгебра, 8 сынып, I тоқсан)

Пән: Алгебра
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 7-сынып алгебра курсын қайталау
Сабақ тақырыбы: Көпмүшелер. Қысқаша көбейту формулалары.
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары: 7.2.1.13 көпмүшелерге амалдар қолдану, көпмүшелерді көбейткіштерге жіктеу арқылы алгебралық өрнектерді тепе-тең түрлендірулерді орындау;
7.1.2.14 тиімді есептеу үшін қысқаша көбейту формулаларын қолдану;
Сабақ мақсаттары: Оқушылар:
- көпмүшелерге амалдар қолдану, көпмүшелерді көбейткіштерге жіктеу арқылы алгебралық өрнектерді тепе-тең түрлендірулерді орындайды;
- тиімді есептеу үшін қысқаша көбейту формулаларын қолданады.........
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
Толық

Статистика элементтері. Абсолютті жиілік және салыстырмалы жиілік. (Алгебра, 8 сынып, I тоқсан)

Пән: Алгебра
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 7-сынып алгебра курсын қайталау
Сабақ тақырыбы: Статистика элементтері. Абсолютті жиілік және салыстырмалы жиілік.
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары: 7.3.3.2 нұсқалықтың абсолютті және салыстырмалы жиіліктерін есептеу;
7.3.3.3 статистикалық деректерді жинау және оны кесте түрінде көрсету;
7.3.3.4 таңдаманы жиілік кестесі түрінде көрсету
7.3.3.5 кестедегі деректердің дұрыстығын тексеру;
7.3.3.6 таңдама нәтижесін жиілік алқабы түрінде көрсету;
7.3.3.7 кесте немесе жиіліктер алқабы түрінде берілген статистикалық ақпаратты талдау;
Сабақ мақсаттары: Оқушылар:
- нұсқалықтың абсолютті және салыстырмалы жиіліктерін есептей алады;
- статистикалық деректерді жинай алады және оны кесте түрінде көрсетеді;
- таңдаманы жиілік кестесі түрінде көрсетеді;
- кестедегі деректердің дұрыстығын тексеру;
- таңдама нәтижесін жиілік алқабы түрінде көрсетеді;
- кесте немесе жиіліктер алқабы түрінде берілген статистикалық ақпаратты талдау;.........
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
Толық

Функция. Функция графигі. (Алгебра, 8 сынып, I тоқсан)

Пән: Алгебра
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 7-сынып алгебра курсын қайталау
Сабақ тақырыбы: Функция. Функция графигі.
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары: 7.4.1.5 y=kx+b түріндегі сызықтық функцияның анықтамасын білу, оның графигін салу және графиктің k және b коэффициенттеріне қатысты орналасуын анықтау;
Сабақ мақсаттары: Оқушылар:
y=kx+b түріндегі сызықтық функцияның анықтамасын біледі, оның графигін салады және графиктің k және b коэффициенттеріне қатысты орналасуын анықтайды;.........
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
Толық

Қысқаша көбейту формулалары 2-сабақ (Алгебра, 8 сынып, I тоқсан)

Пән: Алгебра
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Қысқаша көбейту формулалары
Сабақтың тақырыбы: Қысқаша көбейту формулалары 2-сабақ
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме): Қысқаша көбейту формулаларын a^2-b^2=(a-b)(a+b); (a±b)^2=a^2±2ab+b^2
біледі және қолданады;
Қысқаша көбейту формулаларын a^3±b^3=(a±b)(a^2∓ab+b^2 ); (a±〖b)〗^3=a^3±3a^2 b+3ab^2±b^3
біледі және қолданады;
Тиімді және ауызша есептеу үшін қысқаша көбейту формулаларын қолданады
Сабақ мақсаттары: «Қысқаша көбейту формулаларын» оңнан солға,солдан оңға қарай қолданады.........
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
Толық

Нақты сандарды салыстыру (Алгебра, 8 сынып, I тоқсан)

Пән: Алгебра
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Квадрат түбір және иррационал өрнек
Сабақтың тақырыбы: Нақты сандарды салыстыру
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме): 8.1.2.6 нақты сандарды салыстыру
Сабақ мақсаттары: Оқушылар нақты сандарды салыстырады, сандарды салыстыру үшін түрлендіреді.....
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
Толық

Сандардың жуық шамалары (Алгебра, 7 сынып, I тоқсан)

Пән: Алгебра
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Бүтін көрсеткішті дәреже
Сабақ тақырыбы: Сандардың жуық шамалары
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме): 7.1.2.11 шамалардың жуық мәндерін табу және оларды стандарт түрде жазу;
7.1.2.12 жуық шамалардың абсолюттік және салыстырмалы қателіктерін есептеу;
Сабақ мақсаттары: Шамалардың жуық мәндерін таба алу және оларды стандарт түрде жазу;
Жуық шамалардың абсолюттік қателіктерін есептеу;
Жуық шамалардың салыстырмалы қателіктерін есептеу;.....
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
Толық

Бірмүшенің стандарт түрі және дәрежесі (Алгебра, 7 сынып, I тоқсан)

Пән: Алгебра
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Көпмүшелер
Сабақ тақырыбы: Бірмүшенің стандарт түрі және дәрежесі
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме): бірмүше ұғымын біледі, оның коэффициенті мен дәрежесін анықтай алады;
бірмүшені стандарт түрде жазады;
Сабақ мақсаттары: Бірмүше ұғымын біледі, оның коэффициенті мен дәрежесін анықтауды, стандарт түрде жазуды үйренеді......
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
Толық

Калькулятор көмегімен жуықтау (Алгебра, 7 сынып, I тоқсан)

Пән: Алгебра
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Бүтін көрсеткішті дәреже
Сабақ тақырыбы: Калькулятор көмегімен жуықтау
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме): 7.1.2.13 калькулятордың көмегімен жуықтап есептеулерді орындау;
Сабақ мақсаттары: Шамаларды есептеу үшін калькуляторды қолдану дағдысын арттыру;
калькулятордың көмегімен жуық мәндерді таба алу.
калькулятордың көмегімен шамаларды стандарт түрге келтіру......
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
Толық
Біз cookie файлдарын пайдаланамыз!
Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз. Cookie файл деген не?
Жақсы