Массалар деффектісі. Байланыс энергиясы. (Физика, 9 сынып, IV тоқсан)

Пән: Физика
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Әлемнің қазіргі заманғы бейнесі
Сабақ тақырыбы: Массалар деффектісі. Байланыс энергиясы.
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме): 9.6.1.9 –атом ядросының массалар деффектісін анықтау;
9.6.1.10 –атом ядросының байланыс энергиясының формуласын есептер шығаруда қолдану.
Сабақ мақсаттары: Массалар деффектісін анықтай білу.
Байланыс энергиясы түсінігін қалыптастыру, байланыс энергиясын анықтауға тапсырмалар орындау.....
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
0 + 0 -

Сызықтық ұлғаю (Физика, 8 сынып, IV тоқсан)

Пән: Физика
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Жарық құбылыстары
Сабақтың тақырыбы: Сызықтық ұлғаю
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме): 8.5.1.12 – линзаның сызықтық ұлғаю формуласын сандық және салу есептер шығару үшін қолдану;
Сабақтың мақсаттары: -линзаның сызықтық ұлғаю формуласын білу және түсіну;
- жинағыш және шашыратқыш линзада салу есептерін орындау......
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
0 + 0 -

Жарықтың шағылуы, шағылу заңдары. (Физика, 8 сынып, IV тоқсан)

Пән: Физика
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Жарық құбылыстары
Сабақ тақырыбы: Жарықтың шағылуы, шағылу заңдары.
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары(оқу бағдарламасына сілтеме): 8.5.1.2 – эксперимент арқылы түсу және шағылу бұрыштарының тәуелділігін анықтау;
8.5.1.3 – айналық және шашыранды шағылудың мысалдарын келтіру және түсіндіру;
Сабақтың мақсаты: Оқушылар білуі тиіс:
- жарық сәулесі және екі орта шекарасы ұғымын;
- диффузиялық және айналық шашырауды;
- шашыратқыш бетке түсірілген нормаль ұғымын;
- түсу бұрышы мен шағылу бұрышын сипаттау;
- жарықтың шағылу заңын қолдану.....
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
0 + 0 -

Ампер күші. Лоренц күші (Физика, 10 сынып, IV тоқсан)

Пән: Физика
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Магнит өрісі
Сабақ тақырыбы: Ампер күші. Лоренц күші
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме): 10.4.1.2 –сол қол ережесін қолдану және тогы бар өткізгішке және қозғалатын зарядталған бөлшекке магнит өрісінің әсерін сипаттау;
Сабақ мақсаттары: Магнит өрісінде тогы бар өткізгішке күш әсер ететінін түсіну; Қозғалыстағы зарядқа магнит өрісінің әсерін түсіндіру;
F=BILsinα және F=Bqsinα формуласын білу және сол қол ережесін практикада қолдану.......
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
0 + 0 -

Лоренц күшіне есептер шығару. (Физика, 10 сынып, IV тоқсан)

Пән: Физика
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Магнит өрісі
Сабақ тақырыбы: Лоренц күшіне есептер шығару
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме): Қозғалыстағы зарядталған бөлшекке магнит өрісінің әсерін зерттеу.
Сабақтың мақсаты: - магниттік өрістердің қозғалыстағы зарядтарға әсерін сипаттау;
- Зарядтың жылдамдығын, магнит өрісінің бағытын және магнит өрісіндегі қозғалыстағы зарядтың магнит өрісі бағытын анықтау үшін сол қол ережесін пайдалануды үйрену;
- Қозғалыстағы зарядтың магниттік күшін есептеу.......
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
0 + 0 -

Ампер күші, сол қол ережесі 3-сабақ (Физика, 10 сынып, IV тоқсан)

Пән: Физика
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Магнит өрісі
Сабақ тақырыбы: Ампер күші сол қол ережесі 3-сабақ
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары: Тогы бар өткізгішке магнит өрісі тарапынан күш әсер ететінін түсіну;
FIBLsinα формуласын білу түсіну, оң қол ережесін білу; Магнит ағынының тығыздығын білу және оның өлшем бірлігінің тесла екендігін білу;
Сабақ мақсаттары: • магнит өрісінде тогы бар өткізгішке күш әсер ететінін түсіну;
• сол қол ережесін және F=BILsinα формуласын білу және қолдану;
• тогы бар өткізгішке әсер ететін күштің токтың балансын қолданатын магнит өрістің ағын тығыздығын өлшеу үшін қалай қолдануға болатынын түсіну;
• тогы бар екі параллель өткізгіштердің өзара әрекетін түсіндіру және күштің бағытын анықтау;
• Есептер шығаруда қолдана білу.....
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
0 + 0 -

Магнит өрісінің энергиясы 1-сабақ (Физика, 10 сынып, IV тоқсан)

Пән: Физика
Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімі: Электр және магнетизм – магнит өрісі
Сабақ тақырыбы: Магнит өрісінің энергиясы 1-сабақ
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттарыя: 10.4.5.1 – механикалық энергия және магнит өрісі энергиясы арасындағы ұқсастықтарды келтіру;
Сабақтың оқу мақсаттары: Оқушылар/ Students :
- механикалық энергия және магнит өрісі энергиясы арасындағы ұқсастықтарды келтіру;
- контурдың индуктивтілігі пен ток күшін біле отырып, магнит өрісі энергиясын есептеу.......
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
0 + 0 -

Магнит өрісі. Ампер күші (Физика, 10 сынып, IV тоқсан)

Пән: Физика
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Магнит өрісі
Сабақ тақырыбы: Магнит өрісі. Ампер күші
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме): • 10.4.1.2 – сол қол ережесін қолдану және магнит өрісінің тогы бар өткізгіш пен қозғалыстағы зарядталған бөлшектерге әсерін сипаттау ......
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
0 + 0 -

Магнит өррісінің энергиясы 2-сабақ (Физика, 10 сынып, IV тоқсан)

Пән: Физика
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Магнит өрісі
Сабақтың тақырыбы: Магнит өррісінің энергиясы 2-сабақ
Сабақ негізделген оқу мақсаттары: • 10.4.5.3 – магниттік энергияны есептейтін теңдеуді қорыту және түсіну;
• 10.4.5.3 – механикалық және магниттік энергиялардың ұқсастығын келтіру;
Сабақ мақсаттары: Оқушылардың барлығы: магниттік және механикалық энергияларды сипаттайтын шамалар арасындағы байланыс біледі.
Магниттік және механикалық энергиялардың ұқсастығын сипаттай алады.
Оқушылардың көбі: Магнит өрісін есептейтін формуланы механикалық ұқсастықты қолданып қорыта алады
Оқушылардың кейбірі: Магниттік және механикалық энергиялар арасындағы байланысыты стандартты емес есептерді шығаруда қолдана алады......
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
0 + 0 -

Механикалық қозғалыс (Физика, 9 сынып, I тоқсан)

Пән: Физика
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Кинематика негіздері
Сабақ тақырыбы: Механикалық қозғалыс
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме): 9.2.1.1 Материялық нүкте, санақ жүйесі, механикалық қозғалыстың салыстырмалылығы ұғымдарының мағынасын түсіндіру, жылдамдықтарды қосу және орын ауыстыру теоремаларын қолдану
Сабақ мақсаты: Механикалық қозғалысты түсіндіру........
ҰМЖ, ОМЖ, ҚМЖ - Ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспар
0 + 0 -