Қазақ әдебиетінен сабақ жоспары: Медетбек Темірхан «Тәуелсізбін» өлеңі 2-сабақ (7 сынып, IV тоқсан )

Пән: Қазақ әдебиеті
Бөлім атауы: Ұрпақ тәрбиесі
Сабақтың тақырыбы: Медетбек Темірхан «Тәуелсізбін» өлеңі 2-сабақ
Осы сабақ арқылы жүзеге асатын оқу мақсаттары:
7.А/И2.Эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау.
7.А/И3.Шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау.
7.Б/С3.Шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу.
Сабақтың мақсаттары:
Барлық оқушылар
• Автор бейнесін анықтайды;
• Шығармадағы көркемдегіш құралдарды біледі;
• Шығарманы талдайды;
• Эссе жазады.
Көптеген оқушылар
• Шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдайды;
• Шығармадағы көркемдегіш құралдарды талдайды;
• Әдеби эссе жазады.
Кейбір оқушылар
• Әдеби эссе жазуда ұлттық құндылықтарды өте жақсы қолданады;
• Шығармадағы көркемдегіш құралдарды талдай отырып, қолданады.....
Подробнее
  • 0