Қазақша өлең: Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы (Өнерпаз)

Қазақша өлең: Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы (Өнерпаз)

Өнерпаз қара жерге салар қайық,
Жаһаннан алар тағылым, қанат жайып.
Әр жердің тамашасын көзбен көріп,
Жастықта сайран етер болып ғайып.
Тұрғанда бойда қуат, жүрген жақсы,
Аяғың бір күн....
Читать в полной версии ➜

Қазақша өлең: Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы (Мысал-аңыз үлгілері)

Қазақша өлең: Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы (Мысал-аңыз үлгілері)

Қаршығаны мақтағаны
Бір кісінің қаршығасын ит өлтірді. Бұ кісі көп жылады. Жылап бұ өлеңді айтты:

Айтамын Құдайдан соң Мұхаммедті,
Сібірде көкжал салды көк жендетті.
Тоғыз түлек болғанда, топ қазды алып,
Қазасы көкжендеттің.....
Читать в полной версии ➜

Қазақша өлең: Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы (Тоғай бойында Едіге баласы Бейсенге біреудің айтқаны)

Қазақша өлең: Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы (Тоғай бойында Едіге баласы Бейсенге біреудің айтқаны)

Тоғай бойында Едіге баласы Бейсенге біреудің айтқаны:
Сенің әкең - Едіге,
Сарнаушы еді еліге,
Зарнамасқа бола ма,
Қызыққан соң төс пен теріге?!
Абақтыдағының зары
Бастайын «Бисмилладан» - Тәңірім атын,
Жазайын төрт жігіттің....
Читать в полной версии ➜

Қазақша өлең: Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы (Дауасыз дерт)

Қазақша өлең: Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы (Дауасыз дерт)

Ағайын барды күндеп көре алмайды,
Жоқ болса, жомарттық қып бере алмайды.
Кәнеки, бермегенің сол емес пе,
Білмеген-білген тілін неге алмайды?
Екі көз бір-біріне дұшпан болып,
Болса да қандай.....
Читать в полной версии ➜

Қазақша өлең: Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы (Мешіт зары)

Қазақша өлең: Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы (Мешіт зары)

Бір мың тоғыз жүз және он үште жыл,
Жылдың атын биылғы сиыр деп біл.
Он төрті апрельдің сөйлеген сөз
Мешіт пен медреседен бір шыққан тіл.
Қорлықта тұрғандығын көзім көріп,
Аяумен өз әлімше.....
Читать в полной версии ➜

Қазақша өлең: Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы (Жарапазан)

Қазақша өлең: Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы (Жарапазан)

Жарапазан айта келдім, сіз байларға,
Кім кетіп, кім жетпеген бұл айларға?!
Кірерсіз сегіз бейіш сарайларға
Мұхаммед үмбетіне шақыр рамазан!
Бір келген он екі айда шақыр рамазан,
Қылыңыз рамазанда жанды құрбан!
Үш айда енді бізге қалам, Құран,
Мұхаммед үмбетіне шақыр рамазан!
Бес парыз мұсылманға минат болған,
Ораза, намаз, зекет....
Читать в полной версии ➜

Қазақша өлең: Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы (Көрінбес)

Қазақша өлең: Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы (Көрінбес)

Көрінбес өз көзіңе, тіпті өз бойыңа:
"Өзімді-өзім білемін!"- деуді қоюыңа.
"Өзімді-өзім білемін!"- деп ойласаң,
Адасқан айдалаға бүл бір диуана.
Көк пен жер айдай ғалам көрген көзі,
Еш уақта көре....
Читать в полной версии ➜

Қазақша өлең: Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы (Төрттағандар)

Қазақша өлең: Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы (Төрттағандар)

Біреу - өлі, біреу - тірі: "Ал" мен "Бердің",
Мал қашты уысынан һәмматлы ердің.
"Шықбермес Шығайбайға" тұрақтады,
О дағы біліп : "ал"-ды берген жердің.
Ай - қараңғы, күн....
Читать в полной версии ➜

Қазақша өлең: Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы (Қызыл гүл жасарсайшы солып жатқан)

Қазақша өлең: Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы (Қызыл гүл жасарсайшы солып жатқан)

Әр нәрсе шағымызда болып жатқан.
Жақсылық ойлаңыздар, біздің халық,
Тастаңыз жамандықты толып жатқан,
Құрметті ел билеген хакімдер де
Жыландай зәрін төгіп....
Читать в полной версии ➜

Қазақша өлең: Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы (Қиянат)

Қазақша өлең: Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы (Қиянат)

Жақсы қыз бозбалаға пар болғандай,
Жiгiтi душар болса, жар болғандай!
Теңi емес бiр жауызға (пасыққа) берсе егер (агер),
Көңiлi көтерiлмей, зар болғандай!

Ғұмыры қызықлықтан зайғы болып,
Мысалы кең дүниесi тар болғандай!
Жетпейтiн төстiгiне....
Читать в полной версии ➜

Қазақша өлең: Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы (Ғибратнама)

Қазақша өлең: Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы (Ғибратнама)

Япырмай, кессем бе екен мен тілімді,
Үйрендім қайдан өнер, көп білімді.
Өткіздім қасірет пен қапалықта
Қызықты ойнап-күлер мезгілімді.
Болдым ғой өнерімді тауысқандай,
Мерт бодым айға шауып арыстандай.
Сұңқардай биік шыңды мекен қылмай,
Шықылдап көзге түстім....
Читать в полной версии ➜

Қазақша өлең: Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы (Шайтанның саудасы)

Қазақша өлең: Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы (Шайтанның саудасы)

Сөз қылып жаза бердім жоқтан-бардан,
Далаға от жақтырдым қалап қардан.
Бір нақыл, жұртқа таңсық жәдігер сөз
Хазірет Ғайса рухолла пайғамбардан.
Бос сөзді ауызға алып айтпаймыз біз,
Ынсапты шын құлақпен....
Читать в полной версии ➜

Қазақша өлең: Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы (Хал-ахуал)

Қазақша өлең: Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы (Хал-ахуал)

Жігіттер, жақсы қайда өнер шашқан,
Жүдеген ғаріптердің көңілін ашқан,
Анау озық, мен кейін қалам ба деп,
Көз салып бірін бірі шамаласқан?
Сүрініп ат аяғы кетер болса,
Дұшпан түгіл....
Читать в полной версии ➜

Қазақша өлең: Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы (Соқыр, саңырау және жалаңаш)

Қазақша өлең: Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы (Соқыр, саңырау және жалаңаш)

Жалғанда таппай бiр жар жалғыз жүрдім,
Кез болмай мен иеме далаға үрдім.
Айтқанмен көп соқырға кім нанады,
Дегенмен жұрт көрмеген бiр iс көрдім.

Болғанмен жүрген жерiң мидай тақыр,
Таусылу жүре берсең бар ғой ақыр.
Болғаннан дүние - дүние....
Читать в полной версии ➜

Қазақша өлең: Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы (Нәпсi аждаһа)

Қазақша өлең: Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы (Нәпсi аждаһа)

Дүние, ойлай берсем, жалған дейдi,
Әркім дi әлекке тек салған дейдi.
Дүниенi өле-өлгенше қуып-қуып,
Ауызы аңқиып [құр босқа] қалған дейдi.

Хикаят сөз бастайын әуел бастан,
Бұл күнде жүйрiк қайда таптан асқан?!
Сөзім дi құп тыңдайтын....
Читать в полной версии ➜

Қазақша өлең: Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы (Мәшһүрдiң өзiн таныстыруы)

Қазақша өлең: Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы (Мәшһүрдiң өзiн таныстыруы)

Тiрлiк пен денсаулықта – баста бағым,
Онан соңғы дәулетім – тiл мен жағым.
Құдай берген он екi мүшелерім ,
Өз өнерім өзіме–алтын тағым.

Алты алашқа жайылып кеткен атым,
Жүрген жерім - ду базар, қылып хатым.
Ұстаз пiрдiң һүмматы....
Читать в полной версии ➜

Қазақша өлең: Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы (Көшпелі болған жұрттың шаруасы...)

Қазақша өлең: Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы (Көшпелі болған жұрттың шаруасы...)

Көшпелі болған жұрттың шаруасы бар,
Сарт, ноғай жан сақтайды саудасы бар.
Жезқұйрық жапалақпен жемтіктес боп,
Сұрайтын бір-бірінен сауғасы бар.
Арасы ағайынның алыс болды,
Таласып, дамылы жоқ жарыс болды.
Жетіліп партиямен дәрежесі,
Жақсыға жаман адам....
Читать в полной версии ➜

Қазақша өлең: Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы (Киік)

Қазақша өлең: Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы (Киік)

О заманда бар екен жалғыз киік,
Тамам кәпір аттанды тұзақ жиып.
Тұзағына кәуірдің (кәпірдің) киік түсіп,
Тартып үзіп кете алмай, қалды киік.
Құдайым жеткізбесін бізді жүзге,
Естімеген сөз кетер құла түзге.
«Киік» - деген аз ғана өлеңім бар,
Тыңдасаңыз, айтамын....
Читать в полной версии ➜

Қазақша өлең: Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы (Ит дүние)

Қазақша өлең: Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы (Ит дүние)

Бұ дүние жолдас емес адамзатқа,
Кетедi, қайта тастап жанған отқа.
Дүниенiң жамандығын көзiне айтып,
Ғазал қып бес-алты ауыз жаздым хатқа.

Бұ дүние қыларына тимек шырын,
Аунасаң, кетiресiң ердiң түрiн.
Аулад адам жаралған барша жанды
Келесiң бәрiн тастап....
Читать в полной версии ➜

Қазақша өлең: Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы (Жүйрік ат, көңіл ашар қыран, тазы)

Қазақша өлең: Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы (Жүйрік ат, көңіл ашар қыран, тазы)

Жүйрік ат, көңіл ашар қыран, тазы,
Жігітті жібермейді малдың азы.
Әркім-ақ жамандыққа көңіл берді,
Тыятын болмаған соң мықты қазы.
Сөзі бар замандастың....
Читать в полной версии ➜