Қасым Аманжолов (Көктем)

Сансыз көкек сұңқылдап,
Көктем келді ертелеп,
Нәзік үнмен сыңқылдап,
Бұйра бұлақ еркелеп.
Асау өзен арқырап,
Асқар таудан дүркіреп,
Айдын жатыр жарқырап,......
Өлеңдер
0 + 0 -

Қасым Аманжолов (Муссолини)

Қайда ғана қарама — Газет біткен
Муссолини атымен
Толып кеткен.
Ноқатына ноқатын
Дәл келтіріп,
Сызығымен сызығын
Қиыстырып,—
Көрмегенге көрсетіп
Түр - келбетін,
Муссолини салайын
Мен суретін.......
Өлеңдер
0 + 0 -

Қасым Аманжолов (Марш)

Шықты еліріп
Сұм буржуйлар.
Қолын созып
Аспан-көкке,
Жинал, жолдас,
Пролетарлар,
Отырыңдар
Самолетке?
Шегін кері, жаулар арсыз!
Жұмысшы мен шаруалардың,
Елі ұшырған сұңқарлармыз!
Атты әскерлер өтпес жерден,
Табан тимес,
Қиын белден,
Қуған талай
Жау құзғыным,
Ер канатты
Туғызды ұлын.......
Өлеңдер
0 + 0 -

Қасым Аманжолов (Мәжілісқорлар)

Түн ауысып,
Таңға айналса болды тек,
Күнде көрем:
Жөңкілген жұрт лек телек,—
Басқармаға,
Комитетке,
Полит пенен Просветке
Ағылған жұрт қызметке.
Кеңсесіне кірісімен қызметкер,—
Жауды жаңбыр — жауды қағаз бір нөсер,......
Өлеңдер
0 + 0 -

Қасым Аманжолов (Бөріктен без)

Әй, ақымақ
Есер ерлік:
Жаудың бәрін
Сорлы көрдік.
Лақтырсам тек
Папақ, бөрік,
Жау сұлатып
Салам, дедік.
Қорық
Орыстың
Бұл сөзінен:
Фуражкаға
Сене көрме.
Ол сөзге ерсең
Қабырғаңды
Қаусатар жау
Талай жерде.........
Өлеңдер
0 + 0 -

Қасым Аманжолов (Қоштасу)

Автоға келдім,
Соңғы ақшамды ұсатып. —
Марсельге кашан? —
Бар сәулеті көз тартыи,
Жүйткіді Париж
Жолға мені ұзатып.......
Өлеңдер
0 + 0 -

Қасым Аманжолов (Бар дауыспен)

Тыңдаңыздар,
Жолдастар,
Жас ұрпақтар!
Дабылдатқан дүниеге
Таратқан
Жар —
Үгітшімін!
Қаптатып
Өлең
Селін,
Тірі адамша
Тірімен
Сөйлесемін,
Лирикалы......
Өлеңдер
0 + 0 -

Қасым Аманжолов (Аламыз жаңа винтовка)

Аламыз жаңа винтовка,
Жалаулар тағып штыкке!
Даярлар мерген кружокқа
Барамыз әнмен біз тіке. Бір!
Екі!
Қатарға!
Отряд,
Бас алға!
Бораса соғыс бір кезде
Келсе тағы түнеріп.......
Өлеңдер
0 + 0 -

Қасым Аманжолов (Ұқсас ұрандар)

Жауынгерлік өтті он жыл.
Өшкен жоқ әлі жау үні,
Мүмкін тағы
Жақында,
Жорықты күндер керуені
Шаңдатар
Қырды, жондарды —
Жауынгерлік
Жолдарды.
Дайындалып
Жаулар тұр,
Қырғын соғыс......
Өлеңдер
0 + 0 -