Кенен Әзірбаев (Беташары айтыстың)

[quote]Ежелден ол салты бар,
Айтыс десе талпынар.
Кәрі мен жас келгенде
Ақын қиял шарқ ұрар.
Ат қосқандай бәйгеге
Озып келсе даңқы бар,
Жүзден жүлде алғанды,
Мадақтайтын салты бар.
Айтысқа тән жол ашар,
Асыл сөздер жарасар.......[quote]
Өлеңдер
0 + 0 -