Баяндама: Шетел тілі сабағында ойын элементтерінің маңызы.

Баяндама: Шетел тілі сабағында ойын элементтерінің маңызы. казакша Баяндама: Шетел тілі сабағында ойын элементтерінің маңызы. на казахском языке


Есет Батыр атындағы Ақтөбе облыстық
мамандандырылған көпсалалы лицей-интернатының
ағылшын тілі пәнінің мұғалімі
Жумагалиева Жибек Узакбаевна

Жаңа педагогикалық технология- бұл әрбір сабақта пайдаланылатын өте қажетті және сол тақырыпты оқушыға жеткізудің, түсіндірудің мұғалім тарапынан ең тиімді тәсілі. Қазіргі кезде білім беру үрдісінде 50-ден астам жаңа педагогикалық технологиялар қолданылады екен. Шетел тілін оқытуда әр сабақ процесінде немесе сабақтан тыс жұмыстарда ойындарды пайдаланудың әдістемелік маңызы зор. Ойын балалар үшін әр уақытта ойын болғандықтан ойын элементтері бар сабақ оларды қызықтырады. Ал мұғалім үшін ойын- дидактикалық әдіс, оқыту, білім беру. Ойынның мақсаты- бағдарламада алған білімдерін қалыптастыру, тиянақтау, толықтау. Ойын арқылы оқушылар өздерін еркін ұстап, нашар оқитын оқушының өзі белсенділік көрсетеді. Ойын баланың көңілін өсіріп , ойын сергітіп қана қоймай, оның таным түсінігн де арттырады. Ойын арқылы балалар бір-бірімен тез тіл табысады, бір-бірінен ептілікті, сергектікті, тапқырлықты үйренеді.
Шет тілі сабағында оқушылардың жас ерекшелік психологиясын, ойынның дидактикалық ерекшеліктерін ескере отырып ойын элементтерін сабақта пайдаланған жөн. Сонда ғана сабақ тартымды, жеңіл әрі оқушыларды жалықтырмайды. Шетел тілі сабағында дұрыс ұйымдастырылып, пайдаланылған ойындар оқушылардың таным-түйсігіне жағымды әсер етіп, алған білімдерін жаңа жағдайларда шығармашылықпен қолдана алуына ықпал етеді. Мен өз сабағымда грамматикалық тақырыптарды түсіндіргенде төмендегі грамматикалық ойындарды жиі пайдаланамын.

Грамматикалық ойындар.
Сөйлемді толықтыр.
Мұғалім «to be» немесе «to have» етістігін жібере отырып сөйлем айтады. Мысалы: «This ….a ball. We ….in the classroom» және қойылатын етістіктің орнына үзіліс жасап допты ойыншылардың біреуіне лақтырады. Допты алған оқушы етістіктің дұрыс вариантын қойып, сөйлемді толық айтуы тиіс. Қатежібергеноқушыойыннаншығады.

What have you and What has your friend?
Әроқушыныңпартасыныңүстінеәртүрлізаттар, ойыншықтарқойылады.Мұғалімкез-келгенбіроқушыдан«What have you on your desk?» депсұрайды. Әлгіоқушыпартасыныңүстінденебарбәрінтізіпбылайшаайтыпшығады. Мысалы: I have a toy car. I have a pencil-box, a pencil and two pens жәнет.б. Сосынмұғалімкелесіоқушыға: What has Asan on his desk? сұрағынқояды. Оқушыжауапбереді. Ойыносылайжалғасабереді.

Act and Say what you are doing.
Жүргізушітақтағашығыпқандайдабіріс-әрекеттікөрсетеді. Мысалы: қолыншапалақтау, кітаптыоқу, кітаптыалут.б. Қасындағыоқушыданнеістепжатқанытуралысұрайды.
Олоқушы: «You are clapping your hands» , «You are reading a book», «You are taking a book»,- депжауапберуітиіс.

Who knows The Present Continuous Tense best?
Барлықойыншыларайналадөңгеленетұрады. Жүргізушібіретістіктіайтадыда, доптыбіроқушығалақтырады. Мысалы: to play. Әлгіоқушы play етістігінен Present Continuous Tense-деболымды, болымсызжәнесұраулысөйлемқұрастырып, доптыжүргізушігелақтырады. Қатежібергеноқушыойыннаншығады.
Guess what they do in the morning.
Жүргізушіәрбірадамныңтаңертеңістейтінбіріс-әрекетінойлайдыда: «Guess what Omar does in the morning»,-депсұрайды. Оқушыларсұраққояды: «Does Omar get up? Does he do morning exercises? т.б. сұрақтарқоюарқылыойлағаніс-әрекетінтауып, тапқанадамжүргізушіболады.
I can see.
ОқушыларклассбөлмесінденекөріптұрсоныңбәріносыI can see құрылымынқолданаотырыпатапшығады. Көпсөйлемқұрағаноқушыжеңеді.

Ағылшынтілісабағындаәртүрліойынэлементтерінқолдануғаболады. Кейбірқызықсызматериалдыбалалардыңсанасынаойынарқылыәсерліетіпжеткізугеболатынынұстаздардыңкөпшілігініңқұптарыанық. Оқушыныңағылшынтілісабағынақызығушылығынарттыруүшін, оныңойынтүріндетартымды, қызықтыөткізілуінеәрбірпәнмұғалімімұқиятдайындықпенкелуітиіс.

Қолданылғанәдебиеттер:
1.Иностранные языки в школе. №4. 1987.
2.Шет тіліноқытуәдістемесі. №6. 2006.
3.Мектептегі шеттілі. №1. 2010.
4.Мұғалімдерге арналғанәдістемеліккітап. Enjoy English-3.Жүктеу батырмасы 50 секундта ашылады!!!
KZ » Сабақ жоспары » Баяндамалар жинағы, Шетел тілі сабағында ойын элементтерінің маңызы. туралы казакша баяндама на казахском, баяндама қазақша, баяндамалар қазақша, баяндама на казахском языке, баяндама казакша, баяндама қазақ тілі мен әдебиеті, баяндама Шетел тілі сабағында ойын элементтерінің маңызы., қазақша баяндама Шетел тілі сабағында ойын элементтерінің маңызы., Шетел тілі сабағында ойын элементтерінің маңызы., Шетел тілі сабағында ойын элементтерінің маңызы. туралы казакша баяндама на казахском, баяндама қазақша, баяндамалар қазақша, баяндама на казахском языке, баяндама казакша, баяндама қазақ тілі мен әдебиеті, баяндама Шетел тілі сабағында ойын элементтеріні, Баяндама: Шетел тілі сабағында ойын элементтерінің маңызы.