ҰБТ (ЕНТ) де келетін мәтін есептерін шығару жолдары

ҰБТ (ЕНТ) де келетін мәтін есептерін шығару жолдары казакша ҰБТ (ЕНТ) де келетін мәтін есептерін шығару жолдары на казахском языке

ҰБТ да кездесетін мәтінді есептерді шығару жолдары

1. Құрамында никельдің мөлшері 5 % және 40 % болатын екі түрлі сорты бар. Құрамындағы никельдің мөлшері 30 % болатын 140 тонна болат алу үшін екі сорттың әрқайсысынан неше тоннадан алу керек?
хт ---- 5 %----0,05
ут ---- 40 %----0,4
140 т ----30 %----0,3
{(х+у=140@0,05х+0,4у=140*0,3)┤
Жауабы: 100 т, 40 т

2. 40 литр 5 %-дық тұз ерітіндісіне қанша су қосып 4 %-дық тұз ерітіндісін алуға болады?
40 л ----5 % =0,05
хл ----0 %
ул ----4 %=0,04
{(40+х=у@40*0,05+х*0=у*0,04)=≫{(у=40+х@2=0,04у)=≫┤ ┤
0,04(40+х)=2
1,6+0,04х=2
0,04х=0,4
х=10 л
Жауабы: 10 литр

3. 90 % суы бар 100кг массадан 80 %- тік судан тұратын масса алу үшін қанша суды құрғату керек?
100 кг ---- 90 %
х ---- 100 %
у ---- 80 %
{(100-х=у@100*0,9-1*х=0,8*у)┤
90-х=0,8*(100-х)
-х+0,8х=80-90
-0,2х=-10
х=50
Жауабы: 50 кг

4. Массалары 80 грамм және 120 грамм екі тұз ерітіндісі бар. 1-ші ерітіндіде 12 грамм, ал 2-ші ерітіндіде 15 грамм тұз бар. Екі ерітіндіні қосқанда пайда болатын ерітіндідегі тұздың концентрациясын анықтаңыз.
Шешуі: мұндағы белгісіз үшінші ерітіндідегі тұздың концентрациясы - х %
Таза зат - тұз.
80 гр + 120 гр = 200 гр
12 гр + 15 гр = 27 гр
200 гр ---- 100 %
27 гр ---- х %
х=(27*100)/200=13,5 %
Жауабы: 13,5 %

5. 50 %- тік 100 литр азот қышқылының ерітіндісін алу үшін 30 % - тік және 55 % - тік азот қышқылы бар ерітінділерден қандай мөлшерде алу керек?
100 л →50 %-0,5
Х л →30 %-0,3
У л →55 %-0,55
{(х+у=100@0,3х+0,55у=100*0,5)=≫{(у=100-х@0,3х+0,55-(100-х)=50)┤ ┤
0,3 х + 55 - 0,55 х =50
- 0,25 х = - 5
х=5/(1/4)=20
у = 80
Жауабы: 20 л - 30 %, 80 л - 55 %

6. Концентрациясы 30 %, массасы 200 грамм қантты су ерітіндісіне 100 грамм таза су құйылды. Соңғы ерітіндідегі қанттың концентациясы неше процент?
200 г →30 %-0,3
100 г →0 %-0
300 г →х %- х/100
200 + 100 = 300
200 * 0,3 = 300 * х/100
60 = 3х
х = 20 %
Жауабы: 20 %

7. Концентрациясы 15 %, массасы 600 грамм тұзды су ерітіндісіне концентрациясы 50 % 240 грамм тұзды су ерітіндісі қосылды. Қоспа ерітіндісінің неше проценті тұз?
600 г →15 %- 3/20
240 г →50 %-0,5
840 г →х %- х/100
600*3/20+240*0,5=840*х/100
90+120=8,4 х
210=8,4х
х=210*10/84=25 %
Жауабы: 25 % тұз

8. 300 грамм тұзды неше литр суға қосқанда концентрациясы 15 % тұзды су ерітіндісі алынады?
х →0 %-0
300 г тұз →100 %-1
у еріт →15 %-0,15
300+х=у
300*1+х*0=у*0,15
у=300/0,15=2000
х=1700 л
Жауабы: 1700 л

9. Екі ерітіндіден қоспа ерітінді даярланды. Бірінші ерітіндінің массасы 800 грамм, оның 40 % -ы тұз, екінші ерітіндінің массасы 1,2 килограмм, оның 15 % - ы түз. Осы екі ерітіндіден даярланған қоспаның неше % тұз?
800 г →40 %-0,4
1200 г →15 %-0,15
2000 г →х %- х/100
800*0,4+1200*0,15=2000*х/100
320+180=20 х
20 х=500
х=25 %
Жауабы: 25 % тұз

10. Майлылығы 25 % 3 килограмм қаймаққа, майлылығы 45 % 1 кг қаймақ қосылды. Қоспа қаймақтың майлылығы неше процент?
3 кг →25 %-0,25
1 кг →45 %-0,45
4 кг →х %- х/100
3*0,25+1*0,45=4*х/100
0,04 х=1,2
х=1,2/0,04=30 %
Жауабы: 30 %
KZ » ҰБТ (ЕНТ), ҰБТ, ұбт кеңестер, ұбт-ға кеңестер, ұбт туралы кеңестер, ұбт есептерін шығару жолдары, химия есептер шығару жолдары, математика есептер шыгару жолдары, , ұбт дайындық математика, ұбт кеңестер, ұбт-ға кеңестер, ұбт туралы кеңестер, ұбт есептерін шығару жолдары, химия есептер шығару жолдары, математика есептер шыгару жолдары, ҰБТ (ЕНТ) де келетін мәтін есептерін шығару жолдары, ҰБТ (ЕНТ) де келетін мәтін есептерін шығару жолдары