Ықылас Ожай (Түрме)

Біздің қоғам борсыған ой, қотыр сөз,
Сіз де соған шырматылып отырсыз.
Мен осындай ойсыздықтан ұшынып
Өзімді-өзім өгей халге.....
Өлеңдер
Толық
0 + 0 -

Ықылас Ожай (Қоңыр)

Қоңыр-қоңыр таулардың
Қолтығынан қой өріп,
Қоңыр үйдің ішінде
Қоңыр салқын ой өріп,
Маңырауық маңдайым
Ой дүретіп....
Өлеңдер
Толық
0 + 0 -

Ықылас Ожай (Мен)

Мен, мен едім, мен едім,
Мен дегенім кім еді?..
Жаным бір жарық НҰР еді,
Жаратқан әмір еткесін,
Жарқ етіп ол да бір күні
Жатырға келіп.....
Өлеңдер
Толық
0 + 0 -