Мұғалімнің кәсіптік қабілетінің шыңдалуы

Мұғалімнің кәсіптік қабілетінің шыңдалуы казакша Мұғалімнің кәсіптік қабілетінің шыңдалуы на казахском языке

Демеуғалиева Гулнафиз Мырзашевна
Ақтөбе қаласы


Мұғалім тұлғасының мінездік ерекшеліктеріне –патриоттық сезім , кәсіптік едагогикалық бағыты, танымдық бағыты . Т. А. Ильина мұғалімнің кәсіптік маңызды сапаларын
Міндеттік себептеріне байланысты бірнеше топқа жіктеді а) міндетті ә) өте маңызды б)
Мүмкіндігінше в) мұғалімге қажетсіз сапалар
Міндетті деген сапалар ға тоқталатын болсақ , олар кәсіптік қызметпен тікелей байланысты сапалар болып табылады . Маңызды сапалар тобына адамгершілік , имандылық сезімдердің жоғары дәрежеде қалыптасқан деңгейі , балаға деген сүйіспеншілік , ізгілік , педагогикалық байқағыштық , ұйымдастырушылық қабілет мейірімділік пен әділдік , ұстаздық борыш пен жауапкершілік , сөйлеу мәдениеті , байсалдылық
Мұғалімге мүмкіндігінше болуға керек деген сапаларға оның дауысы , сыртқы келбеті жақсы талғам , оқушыны өзіне тарта білуі ойдың ұшқырлығы , көңілдің көтеріңкі болуы шарт .
Педагогке қажетсіз деген сапаларға физикалық жетіспеушілікті де кіргізе аламыз . Мысалы , жүйке ауруларымен ауыру , сыртқы келбетінің кемістігі , сөзінің кемістігі , есту қабілеті нашарлар , жүрек –тамыр ауруларымен ауыратындар педагогтық қызметке жарамсыз деп есептелінеді . Мұғалімге керек емес сапалар тобы өктемшілдік , арсыздық ,қызбалық , сылбырлық , білім таяздығы өзін-өзі ұстай алмау т.б. критериймен ерекшеленеді . Қазіргі уақытта жалпы білім қоғам талап ететін қажеттілік қана емес , сонымен қатар жеке адамның өзінің интеллектуальды ,адамгершілік , гуманистік тұрғыдан дамуды қажет ететін , оның қоғамдық мәдени өмірге , кәсіптік еңбекке қатысып , білімін одан әрі жетілдірудің мөлшері болып табылады. Қазіргі өмірдің прогресивті өзгерісі мен білім беру жүйесінің оқыту мазмұнымен технологиясының арасындағы сәйкессіздік білім беру жүйесінің дағдарысқа ұшырауына соқтырды ,педагогикалық білімге деген сұраныс , дәстүрлі технологияның тиімділігінің төмендігі ,оқытудың жаңа технологиясын ендіруге білім мазмұнынын ғылыми әдістермен ұштастырып , білімді ғылыми негізде құруға кері әсер етіп отырған психологиялық кедергілерді жоюбілім мазмұнын анықтаудан басталуы қажет. Мектептегі білім мазмұны мәдениеті өркендеген демократиялық қоғамға үйлесімді жаңа адам үлгісін тәрбиелеуге бағытталуы тиіс.
Кәсіптік-педагогикалық қызығудың негізгі көрсеткіштері болып табылатындар - балаға деген сүйіспеншілік , олардың ата-анасына деген жағымды көзқарас
-мұғалімнің білім қорының толық , нақты болуы және өз білімін үнемі толықтырып отыруы
-педагогикалық жұмысқа белсенді қатысу .
Қабілеттілік тек қана мұғалім болумен пайда болмайды , ол балалармен жұмыс істеуге қойылатын талаптармен де қалыптасады. Педагогикалық қабілеттіліктің құрылымына педагогикалық байқағыштық , педагогикалық шығармашылық , педагогикалық ойлау , талап қоюшылық , педагогикалық такт , жаңашылдық т.б. компоненттерде кіреді.
В. П. Крутецкий педагогикалық қабілеттіліктердің барлығын жинақтай отырып , тұлғалық , дидактикалық , ұйымдастырушылық –коммуникативтік . Тұлғалық қабілеттілік –балаға деген жақындық , өмірге деген қызығушылықпен қарай білу және т. б. Дидактикалық шешендік қабілет –оқытатын пәнін жетік меңгеру оны балаларға түсінікті етіп баяндай алу және т. б. Ұйымдастырушылық –коммуникативті қабілеттер – оқу тәрбие процесін ұйымдастыруға ынтасы , көңілі , қабілеті болу , оқушылардың еріктік қасиетін қозғай алу қабілеті .
Қазіргі кездің мұғаліміне маңызды қабілеттілік төмендегідей болып табылады -оқу –тәрбие процесін шығармашылықпен ұйымдастыра білу қабілеті
-оқушыны түсіне білу
-оқушымен бірге жұмыс істей білу
Ұйымдастырушылық қабілеті
Оқу материалын оқушыға эмоциямен түсіндіре білу
Педагогикалық қабілет -өзінің ерекшеліктабиғатымен сипатталады . Бұлардың барлығына қарапайым дағдылар кіреді сөйлеу дағдысы , сөйлеу этикеті , дикция , өзін -өзі ұстай білу , сыртқы келбеті , жүріс – тұрысы т.б.
Құрылымдық дағдылар - оқу-тәрбие процесін жоспарлай білу
-оқушыларға жеке қарым-қатынас , бағыт көрсету
-кез-келген сабақ ,сыныптан тыс тәрбие жұмыстарының құрылымын дұрыс таңдай білу және оған қатысты материалдарды жинақтау .
Ұйымдастырушылық қабілет мынадай элементтермен түсіндіреледі
-сабақта оқушы әрекетін ұйымдастыру
Іс-әрекеттердің мақсаты мен міндеттерін анықтау
-ұжымды қалыптастыру
Сынып белсенділерін ұйымдастыру
-ата-аналармен , қоғамдық ұйымдармен жұмысты ұйымдастыра білу
Коммуникативтік қабілеттілік –оқушылармен, ата-аналармен , мұғалімдермен мақсатты , жағымды қарым –қатынас жасай білу
-ұжымдағы қарым –қатынас пен ұжымдар арасындағы қарым –қатынас жағдайларын бақылап отыру Болашақ мұғалімнің коммуникативті қабілеті сыныпты өзіне қарата алу , қарым-қатынас жасаудың алдын –ала жүйесін білу , оқушы психологиясын , көңілін тез аңғара алу қабілеті кіреді . Гностикалық қабілеттілік - оқушыны зерттей білу
-жұмыстың әдіс тәсілдерінің нәтижесін біліп отыру
-оқушы білімділігін және тәрбиелілігін анықтап , зерттеп отыру
-педагогикалық тәжірибені оқып меңгеру .Оқыту , білім беру тәжірибесі педагогикалық үрдістің сапасын үнемі арттырып отыруды талап етеді. Осыған байланысты ғылым мен тәжірибеде педагогикалық үрдістің сапасын көтерудің бай тәжірибесі жинақталған . Солардың бірі –педагогикалық үрдісті ғылыми негізде ұйымдастыру . Оқытудың технологиясы білім берудің теориялық және қызметтік негізін қалыптастырады. , білімді еңбекпен , ғылыммен ұштастырып , іс әрекеттің саналылығын дамытады.
Мұғалім тұлғасының мінездік ерекшеліктеріне –патриоттық сезім , кәсіптік едагогикалық бағыты, танымдық бағыты . Т. А. Ильина мұғалімнің кәсіптік маңызды сапаларын
Міндеттік себептеріне байланысты бірнеше топқа жіктеді а) міндетті ә) өте маңызды б)
Мүмкіндігінше в) мұғалімге қажетсіз сапалар
Міндетті деген сапалар ға тоқталатын болсақ , олар кәсіптік қызметпен тікелей байланысты сапалар болып табылады . Маңызды сапалар тобына адамгершілік , имандылық сезімдердің жоғары дәрежеде қалыптасқан деңгейі , балаға деген сүйіспеншілік , ізгілік , педагогикалық байқағыштық , ұйымдастырушылық қабілет мейірімділік пен әділдік , ұстаздық борыш пен жауапкершілік , сөйлеу мәдениеті , байсалдылық
Мұғалімге мүмкіндігінше болуға керек деген сапаларға оның дауысы , сыртқы келбеті жақсы талғам , оқушыны өзіне тарта білуі ойдың ұшқырлығы , көңілдің көтеріңкі болуы шарт .
Педагогке қажетсіз деген сапаларға физикалық жетіспеушілікті де кіргізе аламыз . Мысалы , жүйке ауруларымен ауыру , сыртқы келбетінің кемістігі , сөзінің кемістігі , есту қабілеті нашарлар , жүрек –тамыр ауруларымен ауыратындар педагогтық қызметке жарамсыз деп есептелінеді . Мұғалімге керек емес сапалар тобы өктемшілдік , арсыздық ,қызбалық , сылбырлық , білім таяздығы өзін-өзі ұстай алмау т.б. критериймен ерекшеленеді . Қазіргі уақытта жалпы білім қоғам талап ететін қажеттілік қана емес , сонымен қатар жеке адамның өзінің интеллектуальды ,адамгершілік , гуманистік тұрғыдан дамуды қажет ететін , оның қоғамдық мәдени өмірге , кәсіптік еңбекке қатысып , білімін одан әрі жетілдірудің мөлшері болып табылады. Қазіргі өмірдің прогресивті өзгерісі мен білім беру жүйесінің оқыту мазмұнымен технологиясының арасындағы сәйкессіздік білім беру жүйесінің дағдарысқа ұшырауына соқтырды ,педагогикалық білімге деген сұраныс , дәстүрлі технологияның тиімділігінің төмендігі ,оқытудың жаңа технологиясын ендіруге білім мазмұнынын ғылыми әдістермен ұштастырып , білімді ғылыми негізде құруға кері әсер етіп отырған психологиялық кедергілерді жоюбілім мазмұнын анықтаудан басталуы қажет. Мектептегі білім мазмұны мәдениеті өркендеген демократиялық қоғамға үйлесімді жаңа адам үлгісін тәрбиелеуге бағытталуы тиіс.
---