Өлең: Ілияс Жансүгіров (Мәскеу - Қазақстан)

Өлең: Ілияс Жансүгіров (Мәскеу - Қазақстан)

АТТАНЫС
Бірінші
Қаңғыр қоңырау,
Жүгірген жан ентелеп.
Жұртты жұтты вагондар,
Биязы түтін шүйкелеп.
Ащы ақырды аспанға
Паровоздан бір гудок.
Екінші
Қаңғыр қоңырау,
Бұл ең соңғы звонок.
Қалтырады отарба,
Болды безек дөңгелек
Жылтырады электр,
Ал жарысты көп діңгек.
Осындай ұшқыр бір поезд
Мәскеуден шықты
Шүу - шүулеп.

ЖОЛ
Мәскеуден кеткен бұл поезд
Бұлтты қапты бұлдырап,
Ен даланы, тоғайды
Қақ айырды құлдырап.
Дала, қала, поселке
Шимай шытыр екі жақ.
Қоштасқандай қол бұлғап
Жел тиірмен қос құлақ.
Жапан жарған қос шойын,
Жатыр қасқа жол ұзақ.
Тиегені қару - жүк.
Трактор - так, трактор - так,
Тасығаны қалың қол;
Еңбек, көмек, күш, кітап.
Трактор - так, трактор - так.
Тепті поезд сырғанақ.
Мәскеуден тартты бұл поезд,
Беті - бері, біздің жақ.

ЕЖЕЛГІ ДАЛА
Мәңгі қарға оранып,
Тауы аспанға тілдескен.
Асқары атқып, суы ағып,
Бұлт асқарға мінгескен.
Бурыл шағыл, бұйра құм
Өмірге жел күрескен.
Дәл осындай біз жақта
Ежелден бір ел өскен.
Өмірі бұлт, уақыты жел,
Құралайша күн кешкен.
Батыр билеп, бай жайлап,
Ханы қанап қан ішкен.
Ішінен дерт, сырттан өрт
Жарлыны жеп жегі құрт,
Жайлаған да түгескен.

ЖАУ ЖОРЬІҚ
Бұл даланың бұрынғы
Бұлдыр өткен күні мол,
Сонау өткен күндердің
Біле білсең бірі сол;
Бұл далаға ағылған
Ескі Мәскеу, Петрбор,
Ағылғанда неғылған:
Қаптаттырған қалың. сор.
Қаптағанда неғылған:
Таптап тұрған қанды қол.
Шекпен жауып, шен тағып,
Қан қақсатқан залым, зор.
Жұртқа құрған улы тор,
Соныменен не керек,
Дала өлік, ел киік,
Артында жау, алдында op.

САЯТ
Онда аттанған жау еді
Дәметіп қыр аңынан,
Сарыарқада саятқа
Сары ала иық жабылған.
Болыс - бүркіт, тілмаш - ит,
Сонарлаған қуып аң.
Еділ, Іле екі өзен,
Екі ортасын жуып қан;
Азып - тозып еңіреп,
Дала қанға шомылған.
Төреге тарту - бұқара,
Дала меңіреу зарынан.
Еркін қорқау ен қойға
Отаршыдан, обырдан
Ел жылап, мәз ақсүйек;
Талай қорған, талай шеп
Ел қанынан соғылған.

ОКТЯБРЬ ОДАҒЫ
Сол дала есті жиғанға
Ерік алып уһлеп,
Аттай он жыл боп қапты,
Сорған жылан түсті деп,
Қуанғанға болып шат.
Жарылғанға шер жүрек,
«Жаман тондар» үстем боп,
Бастан қырсық көшті деп.
Бай, жуанның, патшаның
Үкімі, үні өшті деп.
Қорғаным деп құтқарған,
Сауыс саусақ, күс білек.
Қолын соның алғанда
Таяқ, орақ балға да,
Ұштасқанға үш тілек!

ҚИМЫЛ
Мәскеуден шыққан сол поезд
Қиқулап қырда шапқандай;
Зіркілдеген дөңгелек
Жерге қазық қаққандай;
Ұйқылы - ояу Алатау
Құлағы елең қаққандай;
Қазақстан өзені
Өзге арнамен аққандай;
Қазақстан тастары
Өрге құлап жатқандай;
Қауырт атқа мінгендей,
Қалмаған жан аттанбай;
Еңіреген ел ол күнде,
Масайрасып бұл күнде
Күшті күйді тартқандай.

КЕЛГЕН КІМ?
Ежелгі ыза - кек кернеп,
Тау суындай тасқандар;
Ақ патшаны аударып,
Алпауытты басқандар;
Бай, бұржойды бөріктіріп,
Жауымызды шанышқандар.
Қарумен, қанмен, қайратпен,
Сорлыға жол ашқандар;
Октябрьді ұрандап,
Жер жүзіне шашқандар;
Мынау поезд, келгендер,
Сол басшылар, сол ерлер,
Бүгінгі бас қосқандар.

ШЕФ МӘСКЕУ
Қанқор Мәскеу марқұм боп,
Көп болды өліп қалғанға.
Қамқор Мәскеу бұл күнде
Жалғыз жұлдыз жалғанға.
Маяк Мәскеу, күн Мәскеу
Зарыққанға, талғанға.
Азаттыққа алысқан,
Әлем табы арманға
Жетуіне жол - Мәскеу.
Штаб Мәскеу майданда,
Қол ұстасқан бірлескен.
Басшы - Мәскеу, шеф - Мәскеу;
Бізден кейін қалғанға.

БІЗДІҢ ОРДА
Тағдыры боз, тас, жусан,
Тарығып қырда өскен кім?
Тағдырдың тар бұғауын
Білеміз кім шешкенін.
Есіңді жи, ел бол! - деп
Аштың есік, Мәскеуім.
Даладан, таудан, алыстан
Саған қарай көшкен кім?
Біліміңнің бұлағын
Мейірі қанып ішкен кім?
Октябрьдің ордасы,
Сенде қайнап өскен кім?
Сол сорлы елдің баласы
Мыңдаған жас әскерім,
Ендеше ордам, одағым,
Қамқорым, менің Мәскеуім!

ҚОШ КЕЛДІҢ
Ежелгі ескі далада,
Ебелектей көшкен кім?
Қонысы - сай, көші - жел,
Көгермей қурап ешкен кім?
Ел сүйегін сондағы
Сұр жыландай тескен кім?
Сол жыланнан құтқарып,
«Мен бауырың!» - дескен кім?
Қолдан құлдық кісенін
Кескен кім де, шешкен кім?
Сендер, сендер, жолдастар,
Оны салсын естен кім?
Ендеше шебім Мәскеуім,
− Қарсы аламыз!
− Қош келдің!

КӨМЕГІҢ
Сахарада жатқан ел,
Деуге келдің - қоссын бас!
Жер астында жатқан кен,
Деуге келдің қойныңды аш!
Жаңа жолым Түрксіб,
Жаңа даланы, сал құлаш!
Жаңа аулым - коллектив,
Өнерлі бол, егін шаш!
Құлақты құрт, байды жой,
Деуге келдің, бауырлас.
Айдалада андай ел,
Деуге келдің қоссын бас!
Ен далада жатқан кең,
Деуге келдің қойныңды аш!
Қазақстан - еліңе,
Социалдық өмірге
Деуге келдің жылдам бас!
Қарсы аламыз, қош келдің,
Кел, көсемім, МәскеуімКомментарии для сайта Cackle